0 projects

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Portfolio practices in higher education in Norway following the Quality Reform; -diffusion characteristics and learning achievement

This application refers to topic B in the announcement from 'Utdanning 2020', Assessment methods, learning processes and learning achievement. Previous studies conducted in connection with the evaluation of the Quality Reform documented a proliferation o f portfolios in Norwegian higher educatio...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Arts-Know: Assessing the contribution of the arts to be development of key competences for youmg people in a European konwledge society

...

Awarded: NOK 63,051

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen

Det er stor interesse for å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen, og IKT er formelt i introdusert overfor barnehagen blant anna gjennom ulike formuleringar i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette tross det faktum at det finns lite nors k forsking på området. Slik vi ser det e...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland og 2 andre

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Refleksjonsbaserte lærarmapper som reiskap for utvikling av vurderingskompetanse

Prosjektet fokuserer på korleis og i kva grad refleksjonsbaserte digitale mapper kan styrkje lærarane og lærarstudentane sin vurderingskompetanse. Prosjektet er både knytt til allmennlærarutdanninga ved HSH og til ein skuleutviklingsprosess på to Stord-s kular der målet er å betre læringsvilkåra...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland og 2 andre

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Education, Curricula and Technology

Introduction The field of ICT in education generally and in curricula in particular, while being intensively studied, is still in a state of confusion. The results of research so far suggest that ICT in principle either is a marginal, although expensive, addition to education or its effects are s...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland og 2 andre