0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)

Formålet med iAPOGEE-programmet er å styrke utdannings- og forskningssamarbeid innen farmako- og genetisk epidemiologi i Norge. iAPOGEE ønsker å forene forskere som jobber med å forbedre dagens farmakoepidemiologiske studier, slik at vi kan bruke dem i mye større grad enn tidligere til å fremskaf...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Optimization of drug therapy based on considerations of host-microbiome interplay

Mye tyder på at tarmbakterier påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. I dette prosjektet skal vi undersøke om ulik sammensetning av tarmbakterier kan forklare den store variasjonen i legemiddelrespons som observeres fra person til person, og hvordan dette påvirker dosering av legemidler. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Individtilpasset dosering av legemidler ved bruk av avanserte matematiske modeller - intro til farmakokinetisk populasjonsmodellering

One-size-fits-all stemmer ikke for legemidler! For å få en god balanse mellom effekt og bivirkninger av de fleste legemidler bør legemiddeldosen tilpasses hver enkelt pasient. I dette kurset skal vi lære helsepersonell å bruke moderne dataprogrammer til å finne hver enkelt pasients optimale dose ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Insulin signaling pathways in skeletal muscle

Type 2 diabetes is associated with insulin resistance in skeletal muscle, in which the transmission of signals within the cells is impaired. This results in an aberrant glucose and lipid metabolism that negatively impacts whole body glycemic control. Importantly, alterations in insulin signaling ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bru...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Electrophoresis across liquid membranes – extraction of peptides according to isoelectric point

Peptider er små biter av protein, og noen peptider kan brukes som legemidler eller diagnostiske markører for sykdom. Derfor er det viktig å kunne måle peptider i blod, og dette gjøres i stor utstrekning blant annet på sykehus. Før man kan gjøre slike målinger må peptidene av interesse ekstraheres...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination

The research grant will enable Professor Tor Gjøen to work for 12 months in the lab of Professor David Traver at the Division of Molecular Medicine, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego for the period july 2019-june 2020. The main focus will be to gain experience i...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov for antidepressiv behandling i tiden rund graviditet. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelen av antidepressiv behandling for moren opp mot risiko av sykdommen, sa...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

29th conference of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS)

Fra 4-7. september 2019 var Norge vertsland for den 30. forskningskonferansen for organisasjonen The European Network of Teratology Information Services. ENTIS (European Network of Teratology Information Services) ENTIS er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 21 land, også utenfor Europa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Novo nordisk fonden til prosjektet ZinChel

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Synthesis and biological evaluations of macrolactam natural products

Naturen og dens biosfære utgjør via evolusjon en viktig kilde til naturprodukter som man kan basere legemiddelutviklingen på. Omtrent halvparten av legemidlene på markedet er enten rene naturprodukter eller analoger som har blitt inspirert av molekylene laget i naturen. Følgelig har denne prosess...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

Hvert år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste årsaken til funksjonshemming blant voksne. En av de beste forebyggende strategier mot slag er trening, men om man bør trene med høy eller mer moderat intensitet for å oppnå beskyttelse mot slag, er ikke un...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implication of bacterial membrane vesicles for fish health in aquaculture

Akvakultur er en av Norges viktigste eksportartikler rett etter olje og gass og er dermed meget viktig for norsk økonomi. En bærekraftig industri basert på akvakultur er avhengig av at fisken hoder seg frisk. Dette har blant annet blitt oppnådd ved en vellykket utvikling av vaksiner for fisk mot ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

Ukjent-Ukjent

The PharmaTox Honours Program in Quantitative Life Sciences

Etablering av PharmaTox partnerskap for fremragende utdanning og forskning har som mål å utvikle et verdensledende fagmiljø i Norge for å forstå sikkerhet av legemidler i svangerskapet gjennom økt samarbeid mellom sentrale fagmiljøer blant annet i USA, Brasil og Russland. Programmet skal legge...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Major Facilitator Superfamily transporters as targets for combatting wide-range antibiotic resistance

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. Infeksjoner forårsaket av non-tuberkuløse mykobakterier er også i sterk vekst. En av mekanismene bakteriene bruker er å selv transportere antibiotika ut av cellene før de får t...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Exercise and Metabolism in Diabetes

The main goal of this German-Norwegian interaction on "Exercise and Metabolism in Diabetes" is to establish a long term collaboration related to the role of skeletal muscle in onset and progression of T2D. This research will increase knowledge and understanding of the disease, improve training an...

Awarded: NOK 56,757

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ZinChel: combating antibiotic resistance - hit to lead development of a new metallo-beta-lactamase inhibitor

Antibiotikaresistens er en av de største globale truslene mot helse i dag. "The Infectious Disease Society of America" (IDSA) utpekte allerede i 2011 antimikrobiell resistens som den største helsetrusselen mot menneskeheten. En etablert strategi for å bekjempe antimikrobiell resistens er å bruke ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of new strong zinc chelators and their applications in combating bacterial resistance and catalysis

Tenk deg en verden der antibiotika ikke lengre kan brukes mot vanlige bakterier. Resistente bakterier holder raskt på å bli et svært alvorlig problem, og det er estimert at om ikke lenge vil flere dø av infeksjoner som ikke lar seg behandle enn av kreft om dette problemet ikke blir tatt tak i. ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 9th Eurpoean Zebrafish Meeting

I samarbeid med NVH (nå NMBU) arrangerer UiO "the European Zebrafish Meeting (EZM)# 2015 (28 juni-2. juli) i Oslo (http://zebrafish.no/). Dette er det største møtet i Europa som omhandler alle aspekter vedrørende forskning på sebrafisk. Sebrafisk ble først utviklet for å studere fosterutvikling h...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of stable, selective, and efficient artificial liquid membranes for electromembrane extraction (EME)

Før påvisning og mengdebestemmelse av kjemiske forbindelser i prøver som blod, urin, avløpsvann, og mat- og drikkevarer, er det vanlig å utføre ekstraksjon. Ekstraksjon har til hensikt å isolere de forbindelsene man er interessert i (målsubstanser) fra de andre stoffene i prøven, og overføre måls...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of advanced nanoparticulate drug delivery systems for protective functions of the teeth

Etter mange år med god tannhelse i Norge og resten av verden, ser det ut til at nedgangen i karies har stagnert. Dagens barn drikker mer jus og ikke minst cola enn før, og begge deler har skadelig effekt på tennene. Andre kilder rapporterer om økende grad av slitasjeskader og erosjon av tennene. ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture.

Utvikling av vaksiner som virker mot bakterie infeksjoner hos fisk i oppdrett har vært særdeles vellykket. Som en følge av dette har produksjon av fisk økt betraktelig og bruk av antibiotika i næringen har blitt sterkt redusert. Dessverre beskytter ikke vaksinene mot alle bakterieinfeksjoner og s...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE ORGANOCATALYZED IODOLACTONIZATION REACTION

Omega-3 polyumettede fettsyrer, ofte forkortet omega-3 fettsyrer, er ofte i media omtalt som vidundermiddel mot en rekke humane sykdommer. Hvorfor har omega-3 fettsyrer fått denne sterke statusen som kur for mange sykdommer? Det er kjent at de to omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) o...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dissection of Francisella virulence in a genetically tractable host system

Francisella is a dangerous pathogen that establishes infection in range of vertebrates and invertebrates. Some species, e.g. F. noatunensis have been shown to infect wild and farmed aquatic organisms causing damage and major economic losses. Little is kn own about their virulence mechanisms due ...

Awarded: NOK 39,065

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt ope...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

PEPMIP:Robust affinity materials for applications in proteomics and diagnostics/Benchmark testing and new analytical and diagnostic methods

PEPMIP represents a joint European effort involving eleven partners aimed at the development of the next generation of dedicated separation materials, designed to recognize peptides and proteins, and the implementation of these materials in new high perfo rmance methods for peptide and protein an...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Medication use in pregnancy with focus on attitudes, perception of risk and mental well-being

Depression is a common disorder during pregnancy and several studies have found maternal depression and anxiety to be risk factors for preterm delivery, low birth weight, operative delivery and admission to neonatal intensive care units. Studies show that pregnant women overestimate the risks, e...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Biotechnological Application of Multidrug Transporters from Bacillus cereus for the production of Secondary Metabolites in Streptomyces

Bacillus cereus and Streptomyces are soil-dwelling gram-positive bacteria. The Bacillus cereus group of bacteria has probably the highest number of sequenced train. Today 85 strains have been sequenced, and we have analysed the multidrug transporters (MDR ) in these strains. Thirty MDR genes are ...

Awarded: NOK 12,628

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo