0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020

Prosjektet GARDENING THE GLOBE har som målsetting å undersøke historiske prosesser der naturen er blitt erobret, kontrollert og gjort til en ressurs, med fokus på Skandinavia fra midten av 1700-tallet og frem til i dag. Dagens miljøproblemer blir ofte fremstilt ved hjelp av naturvitenskapelige be...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972

QUEERDOM vil undersøke hvordan skeivhet ble tenkt omkring - og levd - i perioden mellom 1842 og 1972. Disse to årstallene er hentet ut fra lovverkets befatning med sammekjønnsseksualitet. I 1842 ble dødsstraff for ?omgang mot naturen? avskaffet, og fullstendig avkriminaliseringen skjedde i 1972 d...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mprint@EAST_AFRICA Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020

Noe skjedde i islam mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fra å være en tradisjon som kom til utrykk på ulike måter på ulike steder, vokste det frem en såkalt global islam med mindre lokal variasjon. Der lokale og regionale Sufi-brorskap hadde hatt religiøs autoritet gjennom ritual...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite t...

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika for 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hva våre ...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten var et formidlingsprosjekt om Midtøstens historie og kulturarv i et nettverksperspektiv. Prosjektet hadde utgangspunkt i forskningsprosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), som var...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

First World Congress on Business History

Hvorfor en verdenskongress i bedriftshistorie? Målet med kongressen er å tilby et felles forum for vitenskapelig utveksling, og det er første gang at forskere fra hele verden blir invitert. Målgruppe og antall deltakere Vi forventer stor internasjonal deltakelse fra ca. 500 kolleger som jobber m...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å utforske hva slags religiøs og rettslig utvikling endringer i praksiser knyttet til mahr innebærer i Norge i dag. Gjennom intervjuundersøkelse blant norsk-iranere bosatt i Norge om deres oppfatninger og praksis av mahr har prosjektet frambrakt ny ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai

Mumbai, tidligere kjent som Bombay, er en av verdens mest folkerike byer og er karakterisert av en imponerende kulturell rikdom. Byen er for mange kjent for sin filmindustri (Bollywood), sin økonomiske betydning, og for de ekstreme kontrastene mellom stor slått glamour og dyp fattigdom. Det som i...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The African Archive. It's content, context and connections

This research collaboration between the Centre for Middle Eastern and Islamic Studies/Department of Archaeology, History, Cultural and Religious Studies at the University of Bergen, Norway and the Centre d Etudes des Mondes Africains (CEMAf) in Paris. Bot h centres have strong competence in the r...

Awarded: NOK 34,850

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

-

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen, Bergen 2012.

Temaet for konferansen er ulikheters kulturelle dynamikk. Forskjeller mellom individer og grupper erfares og formidles kulturelt i forhold til blant annet kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn, men også mellomrom, hybriditet og vanskelig klassifiserb are kategorier er vesentlig innenfor et s...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Det tiende nordiske kvinnehistorikermøtet i Bergen 8.-12. august 2012

De nordiske kvinnehistorikermøtene har fungert som et samlende forum for kvinne- og kjønnshistorikere for å møtes, diskutere, bygge nettverk og lage nye forskningsprosjekt. Ikke minst har de vært viktige i utviklingen av en teoretisk plattform for kjønnsf orskningen i historiefaget. Det første mø...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making racism: Racial Relationships, Identity, and the State in Colonial Sudan, 1898-1956

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Medieval Narratives between History and Fiction: From the Centre to the Periphery of Europe, c. 1100-1400

In the present book we want to investigate medieval narratives "between history and fiction" by looking at literature in Medieval Europe during the period from roughly 1100 to 1400. However, instead of focusing on one medieval language and its literary pr oducts, the book opens up the view on lit...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890-1937

Prosjektets hovedmål var å skaffe ny kunnskap om en nærmest ukjent periode av Kina og Norges felles fortid. Både Norge og Kina var del av det som blir omtalt som verdens første globale økonomi. Det var likevel fremdeles langt mellom Norge og Kina. Hvordan kunne det ha seg at et lite land som Norg...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Middle Eastern Connectivities. The 8th Nordic Conference of the Nordic Society for Middle Eastern Studies Bergen, September 2010

The 8th Nordic conference of Middle Eastern studies will host approximately 100 delegates from all the Nordic countries and from members affiliated to institutions in the Middle East. The event will take place over three days and consist of four keynote s peeches and parallel panels. The title of...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Skandinaviske oversættelser af oldtidens og middelalderens litteratur - En videnskabelig bibliografi

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Palmyrena. City, Hinterland, Caravan Trade between the Orient and the Occident.

Palmyra i den centrale del af det nuværende Syria var i romersk tid en af de vigtigste karavanebyer mellem Occidenten og Orienten og kom også politisk til at spille en vigtig rolle. Man har i dag et rimeligt godt kendskab til selve byen, mens relationer t il oplandet og dettes betydning for byens...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Opplysning i Norge- Religiøs toleranse formidlet til norske lesere gjennom bøker om andre verdener

1700-tallet står i en europeisk kontekst for opplysning og voksende toleranse, da spesielt en større religiøs toleranse ovenfor "de andre". Toleransebegrepet var likevel ikke noen enhetlig størrelse: Dets eksponenter kunne variere sterkt når det gjaldt å definere toleransens grenser. Dette viste ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Viking Stronghold to Christian Kingdom

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kristelig visionslitteratur i norrøn tradition

...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Manuskript: Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgernes tid.

...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Gonzalez Campo Spania stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Have 50 years of European integration created a European enterprise apart from national and transnational ones?

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rike og provins. En komparativ analyse av kongsgårder og gods i tidlig nordeuropeisk middelalder (ca. 500-1100)

Gjennom et nettverk av rurale kongsgårder kunne en regent oppnå dominans over et gitt område (rike/regnum). Utenfor kjerneområdet var kongens makt mer indirekte, basert på delegert kongelig myndighet, forleninger og allianser med lokale stormenn (provins) . Dette systemet endret seg omkring 900-1...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Abouel-lail, Khalid Egyptisk statsstip 2006/07

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Law and Democracy between Security and Liberty. Debating Counter-Terrorism Law in the UK 1972-2005

The present project aims to shed new light on the interpretation of law and democracy in 'times of emergencies' by analysing public debates on counter-terrorism legislation. The increasing focus on the threat of global terrorism, particularly after the Se ptember 11 attacks, has led to the introd...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland