0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Paving the way for rational RNA-ligand design

De aller fleste angrepspunkter for godkjente legemidler er proteiner. De siste årene har det i økende grad blitt innsett at også RNA-molekyler utgjør lovende angrepspunkter. Sammenlignet med protein-angrepspunkter er de imidlertid sterkt underutforsket. Ved å angrepe RNA, kan funksjonene til for...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

DC10 - a novel drug against cancer radioresistance

Cirka 50 % av kreftpasienter får stråleterapi, men det har begrenset effekt ved kreft med spredning som utgjør 2/3 av alle kreftrelaterte dødsfall. Dette utgjør over 12 millioner tilfeller hvert år, og globalt er stråleresistens en viktig årsak til menneskelig lidelse og tapte leveår. Samtidig ha...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Actin acetylation in cancer metastasis: a tale of a forgotten tumor suppressor

Livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Mange av disse proteinene kan påkobles ulike kjemiske grupper som fungerer som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen vår ved UiB...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dynamics of Affect Modulation in Neurodevelopmental Disorders

Tradisjonelt har klassifiseringen av psykiatriske lidelser vært basert på kliniske observasjoner og vitenskapelige vaner. Slike tradisjoner har resultert i diagnosesystemer der tilstander som tilsynelatende deler mange symptomer og risikofaktorer regnes som distinkte kategorier. I DynAMoND-prosje...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondria transfer in malignant brain tumors

Mitokondrier er kraftverkene i cellen, involvert i energiproduksjon og mange andre cellulære funksjoner. Mitokondrier i kreftceller er ofte mindre funksjonelle sammenlignet med normale celler. Kreftceller kan kompensere for denne ulempen, ettersom de ofte bruker glykolyse for energiproduksjon sel...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New concepts of protein regulation in health and disease

Livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Mange av disse proteinene kan påkobles ulike kjemiske grupper som fungerer som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen vår ved UiB...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Establishing the HPF1/PARP1 complex as a potent cancer drug target

DNA i cellene våre er under konstant angrep, og tusenvis av DNA skader skapes hvert sekund. Skadet DNA må repareres for å hindre utvikling av kreft og andre sykdommer. For å bekjempe dette konstante angrepet er cellene i kroppen vår utstyrt med et omfattende utvalg av DNA-reparasjonsproteiner som...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of exosomes in brain tumor heterogeneity and plasticity

Glioblastoma, en svært dødelig ondartet hjernesvulst kjent for sin invasive natur inn i det omkringliggende hjerneparenkymet, har blitt gjenstand for grundig analyse av innholdet i eksosomer gjennom transkriptomikk og proteomikk. Denne tilnærmingen har som mål å belyse det onkogene potensialet ti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Conidial NADase - a novel potential target to treat fungal infections

Aspergilloser er blant de vanligste menneskelige soppinfeksjonene og forårsaker mer enn en million dødsfall hvert år. De luftbårne sporene (conidia) fra Aspergillus fumigatus er alltid tilstede i omgivelsene, men hos personer med et normalt immunsystem fører de ikke til sykdom. Imidlertid er A. f...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

High-dimensional analysis of AXL-mediated immunotherapy resistance: Clinical translation for personalized medicine

Kreft er nå den ledende dødsårsak i Norge. Selv om nye medisiner som aktiverer kroppens immunsystem (immunoterapi) har forbedret vår evne til å behandle kreft, får ikke de fleste pasienter vedvarende behandlingseffekt. De fleste krefttyper blir resistent mot terapi, sprer seg i kroppen og underg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the molecular and functional heterogeneity of group 2 innate lymphoid cells in cancer.

Kreft, med sin komplekse etiologi og utvikling, fortsetter å stille store utfordringer for medisinsk fagmiljø. I kjernen av denne sykdommen handler det ikke bare om ukontrollert cellevekst, men også om hvordan disse ondartede cellene samhandler med sitt miljø, spesielt komponentene i immunsysteme...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Genetically engineered macrophages for immunotherapy of malignant brain tumors

Prosjektet handler om å utvikle en ny immunterapi for hjernekreft. I prosjektet skal det utføres eksperimenter for å forbedre neste ERC søknaden.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Molecular dissection of human peripheral neuropathy

The correct functioning of the vertebrate nervous system requires the rapid conduction of nerve impulses over large distances. This saltatory conduction is enabled by the myelin sheath, a tighly packed, multilayered membrane wrapped around selected axons. Myelin is formed of dozens of lipid bilay...

Awarded: NOK 49,976

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

N-terminal acetylation of peptide hormones as a key metabolic switch

Metabolske sykdommer som fedme regnes som et stort helseproblem. Proopiomelanocortin (POMC)-deriverte peptidhormoner alfa-melanocyttstimulerende hormon (a-MSH), beta-endorfin (ß-END) og adrenokortikotropt hormon (ACTH) regulerer appetitt, stoffskifte, stress, seksualitet og smerte. Aktiviteten ti...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen Center for Brain Tumor Research

Prosjektet har som formål å utvikle bedre behandlingsalternativer for pasienter med kreft i hjernen. Dette vil bli gjort ved å overføre ny viten utviklet i laboratoriet basert på grunnforskning og translasjonell forskning. Gruppen har vist, at legemiddelet Thioridazine, som tidligere har vært bru...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Identification of molecular mechanisms and therapeutic targets in ADHD and related disturbances of impulse regulation

K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander. ADHD eller ”hyperkinetisk forstyrrelse” er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og ungdommer (3-8 %), men rammer også 3-4...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cellular Mechanisms for the Malignant Exploitation of the Altered Metabolic Landscape in Obese Hormone Receptor Negative Breast Cancer

Blant den allmenne befolkningen er det velkjent at fedme forårsaker både type-2-diabetes og hjerte-og karsykdommer. En annen, og mer dødelig komorbiditet, er kreft. Til tross for at dette er en relativt ny sammenheng, anslås nå opptil 20% av kreftrelaterte dødsfall å være forårsaket av fedme. I l...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Beyond the synapse: The role of extrasynaptic receptors in a retinal microcircuit

Vår evne til å se lar oss navigere og lære om miljøet vårt, samt møte våre venner og unngå våre fiender. Synssansen starter i netthinnen, et papirtynt nettverk av nerveceller og forbindelser mellom dem lokalisert bakerst i øynene våre. Netthinnen er egentlig en slags utvekst eller utposning fra h...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Impact of epithelial cell plasticity programs on the anti-tumor immune-response

Immunsystemet patruljerer effektivt kroppen på jakt etter kreftceller. Det har imidlertid blitt vist at kreftceller innehar en unik evne til å endre seg i samspill med naboceller og fysiske og kjemiske faktorer i det omkringliggende vevet som ødelegges. Denne unike evne til å endre både form og k...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Chartering chemical space of riboswitch ligands - towards future antibiotics

Verden står overfor en antibiotikakrise som skyldes fremveksten av bakterier som er resistente mot de ulike typene antibiotika som finnes i dag. Omfanget av infeksjoner som er forårsaket av multiresistente bakterier og som er vanskelig eller umulig å behandle har økt dramatisk i de senere år. For...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

New actors in blood pressure regulation - The extracellular microenvironment, immune cells and lymphatics in skin

Vi undersøker en ny mekanisme for blodtrykksregulering, nemlig at mikromiljøet i huden og lymfekar som drenerer væske fra dette rommet, er viktige for kontroll av blodtrykk. Sentralt i denne hypotesen er at mikromiljøet i vevet avviker fra plasma. Vi har ved hjelp av en ny metode funnet at dyr so...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The physiological and therapeutic regulation of protein-protein interactions for functional dopamine synthesis

Tyrosin hydroksylase (TH) er et enzym som har et essensielt rolle i syntese av signalstoffet (nevrotransmitter) dopamin i hjernen. I mennesker styrer dopamin bevegelser og er avgjørende for informasjonsbehandling og følelser. Defekter i TH eller i proteiner som regulerer TH aktivitet og syntese a...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Understanding the molecular mechanism of Plasmodium actin-based gliding motility

Malaria er en av de mest alvorlige sykdommer på verdensbasis både hva gjelder prevalens, insidens og dødelighet. Sykdommen er forårsaket av encellede eukaryote parasitter som overføres til den menneskelige vert av mygg. Malariaparasittene bruker en bestemt form for motilitet, såkalt gliding, for ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Arrangering av Nordisk Proteomikk Konferanse i Bergen 2018

Arrangeringen av Nordisk Proteomikk Konferanse går på rundgang mellom de Nordiske landene, og i 2018 var det Norge sin tur til å holde denne konferansen. Formålet var å samle forskere innen proteomikkfeltet fra de Nordiske landene for å presentere våre pågående arbeider, utveksle erfaringer, o...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Modulators of the Synthesis and Activity of Annexin A2

The prevalence of cancer is expected to increase. Thus, the need for effective anti-cancer therapy is increasing. The progression of aggressive cancer occurs via angiogenesis and metastasis making these processes important targets for the development of anti-cancer drugs. However, recent studies ...

Awarded: NOK 24,832

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland