0 projects

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Toxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal.

Målet med prosjektet er å beskrive hvilke miljøgifter gravide og spedbarn i Nepal er eksponert for, og i et «exposom» rammeverk, undersøke hvilke konsekvenser disse miljøgiftene har for barns helse, vekst og utvikling. I prosjektet, skal vi bruke innsamlet materiale og opplysninger fra 800 mor-...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex (LHBTI) personer i de fleste land i verden har flere psykiske problemer enn den generelle befolkningen på grunn av diskriminering, ekskludering, overgrep og marginalisering. Dessverre har ikke LHBTI-personer i mange lav- og mellominntektsland ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Randomized clinical trial assessing balloon occlusion of the aorta for controlling life-threatening postpartum bleeding in Africa

Mødredødelighet på verdensbasis er fortsatt et stort problem. En hovedårsak er kraftig blødning etter fødsel, så kallet post-partum blødning. Det er beregnet at over 150 kvinner dør hver dag på grund av post-partum blødning, noe som tilsvarer en flykrasj hver dag. De fleste av disse dødsfallene s...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) to reduce child mortality and morbidity among children with severe anaemia

Vil vil i dette prosjektet studere innføring av malariaførebygging som rutinebehandling for barn i Malawi som har vore behandla på sjukehus for alvorleg anemi. Alvorleg anemi tek kvart år livet av mange barn i Afrika sør for Sahara, og gjer dette også etter vellukka sjukehusbehandling. På sjuke...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

Når land skal nå bærekraftsmålene er det viktig å sikre lik tilgang til helsehjelp og at helsetjenestene er offentlig finansiert for å hindre medisinsk fattigdom. EquiFinance-prosjektet er støttet av NFR og evaluerer om fattige familier får samme effekt av helsehjelp som rike og hvor mye privatøk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research

I GLIO-Link kombinerer vi resultater fra laboratorieforsøk med analyser av nasjonale registerdata og kliniske studier for å identifisere nye terapeutiske muligheter for pasienter med glioblastom, en kreftsykdom med en svært dårlig prognose. Prosjektet har tre hovedformål, og er organisert i fire ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industry

Due to unique technical properties, epoxy resin systems (ERS) is among the major surface coating products used in Norway. ERS comprise compounds that are potential sensitizers, and exposure to ERS is a recognized cause of occupational allergic contact dermatitis, contact urticaria, and occupation...

Awarded: NOK 21,029

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Migration: Health in everything we do #MigrationHealth2018 National Conference, Bergen 15-16 November 2018

Research on migration and inequality in healthcare is by nature complex, interdisciplinary and in need of new ideas at the interface of theory and practice. The “Migration: Health in everything we do” (#MigrantHealth2018) conference addresses these needs by bringing the latest migration and healt...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

PraksisNett er en infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten. Målet med PraksisNett er å legge til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. I alt 70 prosent av den norske befolkning besøker fastlegen sin hvert år og h...

Awarded: NOK 65.3 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Vestland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

CombHI: Combining Health and ICT perspectives to build health services for the ageing

Institusjonalisering av elder personer med flere diagnoser på sykehjem eller sykehus er vanlig praksis i Norge og andre vestlige land, til tross for at de fleste av oss ville foretrukket å bo lengre og trygt hjemme. Denne nåværende praksisen er en stor og økende utgiftspost for helseøkonomien og ...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure.

Målsettingen for prosjektet var å utvikle statistiske modeller for å estimere eksponering for benzen blant stillingsgrupper med antatt eksponering på olje- og gassinstallasjoner under gitte prosessbetingelser. Modellene skulle bygges opp på grunnlag av resultater fra eksponeringsmålinger av benze...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra GC Rieber Fondet til UiB, Institutt for global hels eog samfunnsmedisin - forskning knyttet til utfordringer innen samfunnsmedisin

Gaven fra GC Rieber Fondene brukes til forskning på sårbare grupper ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisin. Bruk av gaven er todelt, til forskning på alders- og sykehjemsmedisin og forskning på underernærte, fattige barn i u-land. Gaven er brukt til å opprette Senter for alders- og ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bill and Melinda Gates Foundation til UiB, prosjektstøtte til Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Changing health along the Syrian refugees trajectories to Norway. Somatic and mental health relationships and implication for treatment.

Da den massive flukten fra Syria til Europa startet for noen år siden, hadde helserelaterte utfordringer blant syriske flyktninger mens de sto på flukt og etter ankomst til Norge, knapt blitt studert, og kunnskap om hvorvidt helsebehovet ble dekket var sparsom. Det var bare få målrettede terapeut...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inclusive evaluation of public health interventions

Folkehelsetiltak er nødvendige for at det skal være mulig å gjøre noe med de største helseutfordringene i Norge og verden i dag. I tillegg til betydelige fremskritt opp gjennom historien når det gjelder reduksjon i spredningen av infeksjonssykdommer, vil forhåpentlig ytterligere investeringer i f...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ICI-HomeTime: Integrated Care Innovation to Improve Home Time in People with Dementia

One of the most pressing issues in our society is the integrated care in an increasing group of elderly people with dementia. In Norway, 77000 people have dementia, approximately 42000 live at home. Main goal of ICI-HomeTime is to increase their QoL and enable them to live safely and cost-effecti...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Forum for Global Health Research

Mål for Norsk Forum for Global Helseforskning: Global helse omhandler ofte utfordringer knyttet til plutselig oppståtte sykdommer, naturkatastrofer og krig. Slike problemer blir ofte ytterligere forverret av fattigdom, ulikhet og mangel på ressurser. Fattigdom og ulikhet fører også til mer perma...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Randomized Phase III Clinical Trial Assessing a Supraglottic Device Versus Face-mask Ventilation in Neonatal Resuscitation in Africa

Hvert år dør om lag 1 million nyfødte globalt på grunn av utilstrekkelig oksygentilførsel under og kort tid etter fødselen. Effektiv ventilasjon er en hjørnestein i den innledende fasen for nyfødte som ikke puster spontant. Så langt har programmer i hovedsak fokusert på trening av jordmødre for å...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The effectiveness of a girl empowerment programme on early childbearing, marriage and school dropout in rural Zambia: A cluster trial

Tenåringsgraviditeter gir betydelig risiko for komplikasjoner for unge mødre og deres barn. Komplikasjoner av svangerskap og abort er blant de vanligste dødsårsakene hos jenter i 15-19 årsalderen i fattige land, og risikoen for at nyfødte babyer dør er mer enn 50% større dersom mor er yngre enn 2...

Awarded: NOK 24.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy (No:222113)

Background: Nursing home (NH) patients have complex mental and physical health problems, disabilities and social needs, compounded by widespread prescription of psychotropic drugs. To preserve their dignity and quality of life (QoL) is an important goal in our society. This can only be achieved w...

Awarded: NOK 13,640

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

7th International Congress of Pain in Dementia Bergen 2015: Pain in Dementia - Future directions.

Background: When dementia and pain concur, their impact on society multiplies and asks for evidence-based, translational and transnational solutions. Presently, pain is grossly undertreated in dementia. Other unanswered questions regard the underlying brain pathology, optimal pain treatment and c...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Malaria Chemoprevention for the post-discharge management of severe anaemia in children in Malawi, Uganda and Kenya: Moving towards policy

Alvorleg anemi som følgje av malaria er ei hovudårsak til at små barn kjem på sjukehus i Afrika, og det forårsakar også mykje sjukdomsbyrde og død. Mange barn døyr i akuttfasen medan dei framleis er innlagde, men i tillegg døyr mange heime dei første månadane etter utskriving. Behandling av mala...

Awarded: NOK 32.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Impact of vitamin B12 on neurodevelopment and cognitive function from early life into school age.

Mangel på vitamin B12 og andre vitaminer og mineraler hos små barn kan svekke kognitiv utvikling og er vanligere enn mange tror. I dette prosjektet har forskere fra India, Tanzania, USA og Norge estimert den varige betydningen av dårlig vitamin B12 status i spedbarnsalderen på hjerneutvikling og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Planning meeting for the PROMISE PEP Follow-up study

We have conducted the PROMISE PEP/ ANRS 12174 study, a randomised controlled trial comparing the efficacy and safety of prolonged infant peri-exposure prophylaxis (PreP) with lopinavir/ritonavir (LPV/r) versus lamivudine (3TC) to prevent postnatal HIV-1 t ransmission during the full duration of b...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland