0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron Scattering and Atomistic Simulations for a SUPERior Understanding of SUPERionic Conduction

I løpet av det siste tiåret har batteriteknologi blitt en stadig viktigere del av våre daglige liv, i tillegg til å være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Men hvordan fungerer batterier, og hvordan kan de gjøres billigere, tryggere, og mer effektive? Mange av dere vet sikkert allerede...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the nature of dark matter in the multi-messenger era

Synlige objekter i universet vårt, slik som stjerner eller planeter, er satt sammen av atomer som igjen er bygget opp av protoner, nøytroner og elektroner. Kun rundt 16 % av materien i universet består av disse partiklene, og naturen til de resterende 84 % er ukjent og blir vanligvis referert til...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Phonon lifetimes; unifying inelastic neutron scattering measurements with first-principle calculations

Vårt miljømessige nedslagsfelt er betydelig, og vi må raskt forandre vårt energiforbruk. Et viktig punkt i den forbindelse er hvordan vi håndterer gjenbruk og konvertering av varmeenergi, samt mer lokalisert og integrert varmeregulering for å forbedre komfort, levetid og energikonverteringseffekt...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Big ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation

Tørken i Western Cape, Sør-Afrika, i 2018-2019 førte til forslaget om å produsere drikkevann for byen Cape Town ved å avsalte sjøvann. Byen slipper ut et stort volum ubehandlet kloakk rett i havet via de marine utløpene rundt Kapphalvøya. Hvis det ikke behandles riktig, kan gjenvunnet vann fra av...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Novel real-time lattice techniques for strongly correlated quantum systems

The central scientific goal of this proposal is to generalize the Euclidean simulation method described in the previous proposal into a genuine real-time simulation method. The strategy for reaching this goal relies on incorporating the findings of the original reference (Phys.Lett. B778 (2018) 2...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

Den nåværende elektrisitetsinfrastrukturen i Norge mangler mekanismer for å håndtere mengde og konsentrert energibehov primært grunnetladekrav for elektriske biler. Datadrevne desentraliserte energisystemer kan løse dette gapet gjennom en forbindelse mellom husholdningens RES (Renewable Energy So...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Pseudo-Riemannian Geometry and Polynomial Curvature Invariants: Classification, Characterisation and Applications

For over hundre år siden revolusjonerte Albert Einstein måten vi så på gravitasjon. Med Einstein ble gravitasjon en geometrisk teori i en såkalt Lorentz geometri. Den gravitasjonelle vekselvirkningen var essensielt redusert til krumning av rommet hvor materie (inkludert oss) beveget oss langs geo...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Signalling via reversible phosphorylation in organelles

Peroksisomer, organeller (cirka 0,1 til 1,0 µm i diameter), som finnes i dyr- og planteceller, er involvert i fettsyre beta-oksidasjon, biosyntese av membranfosfolipider, metabolisme av reaktive oksygenforbindelser, fotorespirasjon, og stress resistens. I planter, gjær og sopp har peroksisomer en...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Biogenesis of chlorophyll binding electron transfer complexes

Hvordan er bindingen av klorofyll til proteiner fra fotosyntetiske komplekser regulert i planter? Fotosystemer inneholder klorofyllbindende proteinkomplekser for fysisk og kjemisk transformasjon av lysenergi til en kjemisk lagringsform. Hvordan klorofyllmolekylene er samlet i det fotosyntetiske ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coherent sheaves on abelian varieties: moduli, derived categories and stability conditions

I teoretisk fysikk opptrer en spekulativ modell for universet der det firedimensjonale tid-rommet er beriket med flere "ørsmå" dimensjoner, i form av en kompleks tredimensjonal mangfoldighet av samme størrelsesorden som Planck-lengden. Prosjektet er et rent matematisk studium av spørsmål som opps...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Cold adapted transglutaminase in food processing

Transglutaminaser er en gruppe proteiner som finnes naturlig i høyere organismer og som har som oppgave å katalysere en unik enzymatisk reaksjon. Ved å kryssbinde forskjellige proteiner kan de fungere som biologisk lim uten selv å bli brukt opp. Enzymet d anner sterke bindinger mellom proteiner s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Top-up financing of Marie Curie from UiS

The PERFUME (PERoxisome Formation, FUnction, MEtabolism) program is an interdisciplinary and intersectoral Multi-partner ITN providing state-of-the-art research training at the interface of medicine, plant and fungal biology. The PERFUME S&T specifically aims at achieving the understanding of th...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae 2021: Molecular design of improved production microalgae to accelerate the establishment of an algae-based bio-economy in Norway

Mikroalger er "små planter" av uttalt global økologisk betydning og har enestående evner til å produsere interessante biomolekyler. Dermed har de et enormt potensial i å produsere biomolekyler for ulike kommersielle og industrielle applikasjoner på en karbonnøytral måte. De biomolekyler av intere...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Rogaland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Molecular Identification of Porin Channels in Plant Peroxisomes by Electrophysiological Analyses

Plant biomass production needs to increase world-wide to feed the growing world population and to meet the demands for cellulose-based biofuels. However, plant photosynthesis is inefficient because it is accompanied by photorespiration, which releases up to 30% of fixed carbon as CO2 in higher p...

Awarded: NOK 13,257

Project Period: 2011-2012

Location: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Higher dimensional spacetimes characterised by their scalar curvature invariants

The project is related to classification of higher-dimensional spacetimes utilising their scalar polynomial curvature invariants. It involves the outgoing mobility of Prof. S.Hervik for a 3-month research visit to Dalhousie University, Halifax, Canada to visit and work with the group led by Pro...

Awarded: NOK 86,000

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Coping with Oxidative Stress: Plant Peroxisomes as an Underestimated Player in Oxidative Stress Tolerance

Basic plant research lays the foundation to our understanding of plant adaptation to changing environmental conditions. Abiotic stress conditions generally disturb redox homeostasis and induce oxidative stress, which activates signaling pathways and adapt ive responses. This proposal focuses on t...

Awarded: NOK 22,808

Project Period: 2010-2011

Location: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Synthesis of new alkylated and hydroxylated PAH-standards targeted for marine environmental monitoring of oil spills and produced water

PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) have been of environmental concern for decades due to their biological effects. Smaller PAHs and particularly their alkylated analogues are present in crude oil, and are released to the environment through oil spil ls and produced water discharges in oil p...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland