0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehov

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Institutt for sosialt arbeid (NTNU) og Institutt for språk og litteratur (NTNU) med fokus på flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter. F...

Awarded: NOK 58,615

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces

GENDIM undersøker kjønnsubalanse i akademia på fire arenaer: 1) nasjonal politikkutvikling, 2) institusjonell ledelse og politikkutvikling, 3) lokale ledelsespraksiser og 4) karriereutvikling blant fast ansatte. Vi finner at 1) nasjonale planer har en smal fortolkning av kjønnsbalanse, og kjønnsu...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet vil bidra til dette gjennom å styrke det allerede eksisterende samarbeidet mellom Senter for kjønnsfo...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Futurum: A network for neighbourhood transformation

Futurums mål er å utvikle et nettverk for og med de som arbeider med bærekraftige byutvikling. Futurum vil tilby en møteplass for innbyggere, planmyndigheter og forskere som jobber med bærekraftige transisjoner i det bygde miljøet. Kunnskap som skal produseres der den skal anvendes. Futurum tar v...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Performing ELSA.Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research

Vitenskapelig utvikling og nye teknologier er uttrykk for og medfører til tider store samfunnsendringer. Derfor har forskningspolitikk i de siste årtiene på forskjellige måter prøvd å ta høyde for og kreve fra forsknings- og utviklingsaktørene å være seg sitt samfunnsansvar bevisst. For eksempel ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Cao Jing, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Buying and Selling (gender) Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway

Prosjektet Buying and Selling Gender Equality. Feminizes Migration and (Gender) Equality in Contemporary Norway (BSGE) har studert den økende forekomsten av privat husholds- og omsorgsarbeid som man nå ser i Norge. Et sentralt fokus har vært hvordan denne samfunnsendringen forholder seg til likhe...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Communicating local governments: Implementing community informatics

The main goal of the project is to do an explorative analysis of the ways in which local communities in Norway adopt IT innovations and implement new digital services, and how their efforts are related to improve social capital and social values of citize ns. The emphasis is on providing a classi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Building markets, shaping policy? The role of economics in energy policy and energy use

In this project, we plan to study empirically to what extent economists have been able to influence policy-making in the energy area and the outcome of their advice. The aim is to analyse the interaction between economists and policy-makers. First, we wan t to do a case study of the decision to l...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Stanford visit - Learning from transdisciplinarity

The idea with this project is to be a visiting scholar at Stanford University in order collaborate with researchers at the Michelle R. Clayman Institute for Gender Research. I will pursue my own postdoctoral project 'Learning from transdisciplinarity. Gen der and ICT as windows to understanding m...

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Støtte til bokprosjekt: Kommunikasjonssamfunnet

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

I-FOND-Næringslivets idéfond v. NTNU

Næringslivets Idefond for NTNU Fase II

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett si historie i Noreg

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?

The project will analyse low energy buildings, emphasising planning, design, market conditions and user experience. The concept of low energy buildings covers buildings utilising electronic solutions to allow for a detailed management of various energy-de manding functions like heating, light and...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage