0 projects

ENERGIX-Stort program energi

SUStainability development & cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by riskbased multidisciplinary approaches

The project will be aligned with the call by enhancing the collaborations between Europe and Japan in the development of sustainable hydrogen technology, with the purpose to develop more efficient, more reliable, and lower-cost hydrogen-based technologies with a multidisciplinary approach. The pr...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norway-ASEAN Consortium in Risk Management for Safer and Sustainable Ocean

Norge-ASEAN Konsortium i risikostyring for tryggere og bærekraftig hav (NESS) har som mål å bygge en samarbeidsplattform med mange partnere fra 8 land i Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Basert på det multinasjonale konsortiet forventes NESS å samle inn og dele informasjon om fors...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Utvikle og etablere en modulær og fleksibel utstilling av forskningsresultater knyttet til norsk aluminiumsindustri.

Norsk aluminiumsindustri, fra primærproduksjon til produkter og systemer, omsetter for ca 34 milliarder kroner årlig, og er en betydelig eksportindustri for Norge. Man finner aluminium i flere og flere applikasjoner, og materialet er en viktig bidragsyter til vektreduksjon innen transportsektoren...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

INFRASTRUCTURE FOR MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Hydrogen, grunnstoffet som det finnes mest av i universet, er en energibærer som kan spille en nøkkelrolle i overgangen fra fossil til fornybar energi. Som en hovedleverandør av energi til Europa, har Norge en god mulighet til å lede an i denne overgangen. Hydrogen kan lagre og transportere over...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

I det andre året av SyMBoL-prosjektet: - NTNU arbeidet med å fullføre og publisere resultater fra den gjennomførte teoretiske og eksperimentelle aktiviteten på: (1) mekaniske egenskaper karakterisering av de vanligste skogene; (2) kalibreringsmetode utviklet for å overvåke hygro-mekaniske reaksj...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

Friksjon mellom faste overflater er et viktig fenomen i hverdagen. Uten dette ville det være umulig å gjøre noe så enkelt som å holde et papir. En stor del av den totale energiproduksjonen i industrialiserte land tappes gjennom friksjon og slitasje. Med det økende behovet for ren, bærekraftig ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

I prosjektet «Trånslate» sporer vi veksten av tynne metall-, metalloksid- og metallsulfid-filmer fra de første atomene som binder seg til overflaten til utvikling av en jevn og tett film. Bare få karakteriseringsverktøyer er i stand til å levere den nødvendige presisjonen for å karakterisere diss...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field life extension through controlling the combined material degradation of fatigue and hydrogen (HyF-Lex)

Livsforlengelse av eksisterende olje- og gassfelt er høyt prioritert innenfor OG21 nasjonal teknologistrategi for petroleumsindustrien. For å minimere miljøfare og unngå betydelige kostnader på grunn av nedetid og reparasjon, er nedbrytningsmekanismer som korrosjon, utmattelse og hydrogensprøhet ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SUSPRO; decision support for SUstainable Ship PROduction in global fluctuating markets

Det overordne målet for SUSPRO var å utvikle kunnskap, metoder og livssyklus beslutningsstøtte for bærekraftig produksjon av høyt spesialiserte og kapitalkrevende offshoreskip i et usikkert og svingende marked. SUSPRO-prosjektet samlet industripartnere fra alle faser av skipets produksjon og ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Babür, Deliktas Tyrkisk statsstip 2006/07

...

Awarded: NOK 41,500

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling

Visiting professor and applicant have cooperated on metal forming research for some time. This work has lead to results that are currently close to a level where they can be published. A three-months visit of professor Misiolek to NTNU in Trondheim is req uired to finalise work. Work to be publis...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Bio polymer based nanocomposites; Processing and Relationship between Structure and Properties

...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage