0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Ammonia Production via Electrocatalytic Processes (AmPEP)

Det er en utfordring å fase inn stadig mer energi fra fornybare kilder som sol og vind, i energisystemet siden denne energien er variabel, og ofte produseres langt fra befolkningstette områder. Én løsning er å lagre og transportere denne energien som molekyler. For å unngå at slike molekylære ene...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Life at the periphery: the workings of proteins at the surface of cell and organelle membranes

I dette prosjektet forsøker vi å forklare hvordan enkelte proteiner fester seg til, og virker, på overflaten av cellemembraner. Cellemembranen avgrenser cellen, og inneholder alle dens elementer, litt som en pose. Det er også membraner rundt organellene i en celle. Vi vet nå at celle- og organell...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry

The International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (ISOM) is the main arena for communication between stakeholders in olefin metathesis (OM), a reaction class embraced since the discovery of readily-handled ruthenium OM catalysts in the 1990s as a potentially “green technology...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Escaping the Combinatorial Explosion: Expert-Enhanced Heuristic Navigation of Chemical Space (eHACS)

Antallet molekyler som kan lages ved å kombinere atomer av ulike grunnstoffer er ubegripelig stort, og det er umulig å lage og teste alle disse molekylene i søket etter nye legemidler eller andre funksjonelle molekyler. Faktisk er antallet mulige molekyler for stort selv for beregningsbasert, vir...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Integrated Catalyst Discovery for Biotechnology

Avanserte funksjonelle molekyler behøves for å møte globale bærekraftsmål i det 21ste århundre. Behovet for nye terapeutika i møtet med dagens helseutfordringer er presserende. For å lage slike forbindelser, samt for å møte kravene til bærekraftig kjemisk produksjon, må nye katalysatorer (forbind...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The 19th International symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis: Overarching concepts in Catalysis (ISHHC19).

The 19th International symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis: Overarching concepts in Catalysis (ISHHC 19) will be hosted by the University of Oslo in June 27-30, 2022. The ISHHC conference series is a major worldwide international symposium platform for gathering...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Peptoid nanotubes for cancer therapy

Organic nanotubes are promising nanomaterials displaying many potential applications in nanotechnology, in particular nanomedicine. Nanomaterials with cylindrical or rod-like morphologies are of great advantage to get a longer circulation time in blood compared to spheres with similar chemistry a...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Machine Learning Molecular Legos for Catalyst Discovery within Large Chemical Spaces

Katalyse er en teknologi som er essensiell for å løse mange av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i dette århundret. Eksempler her er hydrogenproduksjon fra vann og sollys, resirkulering av CO2 til verdifulle produkter, og grønn produksjon av kjemikalier. Katalysatorer fremskynder ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SpecTraM: Accurate Prediction and Interpretation of NMR Spectra in Transition-Metal Complexes

Kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi er et verdifullt verktøy for karakterisering av overgangsmetallforbindelser, og har en rekke praktiske anvendelser på mange områder innen kjemi, biologi og materialvitenskap. Avanserte beregningsmodeller for prediksjon av NMR – parametere muliggjør en n...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Revealing the Elusive World of Main-Group Organometallic Chemistry: An Adventure with Computational Chemistry

Grignard-reaksjonen, oppdaget i 1900, danner karbon-karbonbindinger, et avgjørende trinn for syntesen av et stort utvalg av molekyler. Imidlertid må den opprinnelige prosessen, basert på et organisk magnesiumkloridderivat, forbedres og tilpasses de moderne kriteriene for syntetisk kjemi: reaksjon...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Assembling against Resistance: Antimicrobial Nanoparticles based on Molecular Assembly

Utbredelsen av antibiotikaresistens blant sykdomsfremmende bakterier er en av de største utfordringene innenfor global helse i årene fremover. Antimikrobielle peptider har lenge vært fremmet som et bedre alternativ til dagens antibiotika ved at den virker på den generelle cellemembranen til bakte...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Error estimates for coupled-cluster methods, ground states and excited states

Dette forskningsprosjektet har som mål å forbedre forståelsen av kvantekjemi ved å studere coupled-clustermetoden med sikte på å oppnå (i) en matematisk analyse av eksiterte tilstander, og (ii) en detaljert analyse av tilnærmingsfeil siden de nøyaktige løsningene aldri er oppnådd i praksis. Måle...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water-tolerant catalysis: Boosting chemical biology, medicine, and sustainable chemical manufacturing

Katalysatorer gjør at kjemiske reaksjoner går fortere, forbruker mindre energi, og produserer færre avfallsstoffer enn ikke-katalyserte prosesser. Katalyse spiller dermed en helt sentral rolle innen bærekraftig og miljøvennlig «grønn» kjemi og teknologi. Den uvanlig fleksible katalysatorteknologi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mapping protein-membrane interfaces for a better description of the protein-lipid interactome

Proteiner er naturens byggesteiner, men også mye mer enn det: de er dedikerte og dyktige arbeidere som hver og en fyller en spesifikk rolle. Proteiner er ganske store molekyler og består av tusener av atomer. Når ett eller flere viktige proteiner ikke fungerer som det skal i menneskekroppen, kan ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetic Chemistry

På jorden er kjemien er bestemt av de elektrisk krefter som virker mellom de elektroner og kjerner som molekyler består av. På andre himmellegemer er situasjonen annerledes. Visse hvite dverger (det siste trinnet i utviklingen av de fleste stjerner inkludert solen) er magnetfeltene så kraftige at...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PRocess Industries in the Circular Economy - PRICE

PRICE er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet med deltakende industribedrifter Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yara International, samt forskningsinstitusjonene SINTEF Industri, NTNU og UiO. PRICE er et akronym for "PRocess Industries in the...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Li Jinxing

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

TIME, WORK, AND FUNCTION: time resolved synchrotron and neutron techniques for studies of soft, biological and hard matter " ( TWF2018)

In this workshop, we would like to direct the focus of established as well as young researchers on the next generation neutron/X-ray sources where not only the structure, but also the progress of physico-chemical and biological processes can be followed in situ. These techniques are expected to e...

Awarded: NOK 70,980

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Organisk Kjemisk Vintermøte 2019

Programmet for vintermøtet har alltid reflektert utviklingen innen organisk kjemi nasjonalt og internasjonalt. De senere år har det derfor i økende grad vært holdt foredrag og blitt presentert postere om syntese av naturstoffer, potensielle legemidler og molekyler med biologisk aktivitet. Dette h...

Awarded: NOK 25,026

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Perturbation-enhanced Atmospheric Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy (AP-XPS) combined with Temporal Analysis of Products (TAP)

Katalytiske materialer benyttes i industrien for å produsere drivstoff, plast, legemidler og utallige andre forbruksvarer. For å utvikle mer effektive og bærekraftige industrielle prosesser, prøver vi å forstå hvordan katalysatorer fungerer på en molekylær skala. Kort fortalt, så fungerer katalys...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bridging biological and soft matter technologies to reveal the molecular mechanism of a bacterial colonization factor

Strukturbiologi har i nyere tid levert noen av de viktigste gjennombruddene i biologi. Feltet ble drevet frem av røntgenkrystallografi og teknologiske gjennombrudd i produksjon av røntgenstråling fra synkrotroner. Proteiner som består av cirka 50% hydrogenatomer forblir usynlige for røntgenkrysta...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Ved Hylleraas-senteret studerer vi fenomener og problemstillinger i kjemi, fysikk og biologi ved å løse numerisk de fundamentale kvantemekaniske ligninger som bestemmer oppførselen av materie og stråling. Vi besitter en bred ekspertise innen matematisk analyse, kvantemekaniske modeller og metoder...

Awarded: NOK 146.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Megan Mohadjer Beromi, 15.8. - 15.11.2017.

...

Awarded: NOK 52,799

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals

Olefinmetatese, en klasse av kjemiske reaksjoner som av og til sammenlignes med "en dans der parene utveksler partnere", er den mest kraftfulle og anvendelige metoden for å bygge molekylære rammeverk. Potensialet for å utnytte metatese, en miljøvennlig metode som krever lite energi og gir lite av...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

orbital free DFT

The central research goal of the project is to develop methods that improve the applicability of orbital free density functional theory for electronic structure of molecules. By exploiting fundamental properties of exact energy density functionals (convexity and linear response) we hope to improv...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The chemistry of CO2 activation and fixation

I tillegg til å begrense forbrenningen av fossilt brensel, finnes det to strategier for å motvirke økningen av CO2-innholdet i atmosfæren. Den mest omtalte er karbonfangst og lagring (CCS) ? det vil si at en fanger CO2 fra forbrenningsprosesser og begraver det i geologiske strukturer. Det er stra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo