0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gallium Oxide Fabrication with Ion Beams (GoFIB)

Vår innovasjon ligger i en ny foreslått metode som skal muliggjøre polymorfe transformasjoner i Ga2O3 på en teknisk gjennomførbar måte gjennom ioneimplantasjon. I vår metode bruker vi de gradvis akkumulerte strålingsskadene i krystalen. Disse kan introduseres både over store waferområder og lokal...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renew - Ferroelectric Gate oxide for next generation electronics

Det opprinnelig søkte prosjektet, FerroGate, har som mål å flytte grenser for elektronikk ved å introdusere nye materialer i konvensjonelle transistorer. Dette dreier seg først og fremst om å bytte ut tradisjonelle isolerende oksider med nye ferroelektriske oksider. Ferroelektriske materialer har...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Battery Signal Selection and Enhancement Toolbox

Batterier har en viktig rolle for det grønne skiftet fra olje og gass til fornybare energikilder. Det er et stort potensial for betydelige forbedringer av dagens batteriteknologi; høyere energikapasitet, lengre levetid/flere ladningsykluser, redusert miljømessig fotavtrykk og økt sikkerhet. BASET...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

QUantum emitters in semiconductors for future TEchnologies

Kvanteteknologi er anvendelsen av kvantemekaniske prinsipper I tekniske anvendelser og har opplevd en massiv interesse de senere år. Kvanteteknologi kan brukes i alt fra kommunikasjon, kryptografi og sensorer, men det er kanskje kvantedatamaskinen som har fått mest oppmerksomhet. Dagens kvantetek...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MOF Based Single-Site Cooperative Catalysis for CO2 Hydrogenation

En av hovedutfordringene i det 21. århundret er å redusere CO2-utslipp i atmosfæren og minske virkningen av denne drivhusgassen på global oppvarming. Teknologi for karbonfangst og -lagring er dyrt og innføringen er fremdeles begrenset i praksis. På den annen side er solenergi, vindkraft og andre ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Momentum resolved electron band structures from electron energy loss spectroscopy

I solceller, lysdioder, og all moderne elektronikk bruker man en type materialer som kalles «halvledere». Sammenlignet med metaller så er halvlederne veldig dårlige til å lede strøm, men fordelen er at vi kan styre strømmen veldig godt. Man kan for eksempel bestemme at det bare skal gå strøm i en...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SunUP - Solar photochemical H2 production through novel routes

Hydrogen er en sentral energibærer i det grønne skiftet. Men hvor miljøvennlig det er avhenger helt av måten det produseres på. En av de aller mest miljøvennlige måtene vil være å framstille hydrogen direkte fra sollys og splitting av vann: Fotokjemisk hydrogenproduksjon. Dessverre er det spesiel...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

"Kan kalsium erstatte litium i et batteri?" Dette er spørsmålet som forskerne prøver å svare på i CalSiumbat. Over hele verden leter forskere etter et levedyktig alternativ for litium ion-batterier. Kjemikerne har flere grunner til å se nærmere på kalsium når de jakter på nye batteriteknologier...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Revealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexes

Gull er et metall som de aller fleste har kjennskap til. I barndommen hørte vi om gull i eventyr og tegneserier, slik som for eksempel Onkel Skrue som bader i sine gullmynter eller Kaptein Sabeltann på jakt etter den store gullskatten. Men det mange ikke vet, er at gull kan være så mye mer enn ba...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Defect control in Gallium Oxide for next-generation POWer electronics

Kraftelektronikk er en sentral del av alle elektriske systemer og brukes til å konvertere mellom alternerende strøm (AC) og likestrøm (DC) eller til å øke eller redusere spenningsnivået. Kraftelektronikk er en integrert del av vårt kraftnett, men er også sentralt i å tilføre strøm til nettet fra ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gallium oxide for efficient power electronics

Gallium oxide is a promising material for power electronics and we propose a collaborative effort to boost our studies with the help of the exchange visits. Our work will start on the 1/1/2020 and will consist with 4 TASKS and 8 subtasks to be carried out during 12 months. The reason of choosing ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fundamental Organometallic Gold (Au) Chemistry

This project concerns design and exploration of new gold(III) catalysts for reactions of unsaturated organic molecules. Catalyst development will be based on deep mechanistic insight obtained from a symbiotic interplay between experimental and computational approaches. The proposal is based on pa...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solids

The 11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solid (Petit-11) will be organized by the Group of Electrochemistry, Department of Chemistry, UiO at Sommarøy Artic Hotel, Tromsø, Norway, October, 19 - 22, 2019. Defects are essential to functional properties of solids and understanding...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

I PH2ON monteres fotovoltaisk-drevet, fotoelektrokjemiske (PV-PEC) enheter med minimal konstruksjon. Disse PV-PEC-enhetene aktiveres av sollys, og de kan elektrolysere vann og produsere rene hydrogen- og oksygengasser uten eksternt energiforbruk. Hydrogen får for tiden stor oppmerksomhet, etterso...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet omfatter en prosjekttilsatt PhD student og en forsker, videre er en masterstudent tilknyttet prosjektet, og vi trekker veksler på ytterligere to forskere i NAFUMA/UiO gruppen. Nanoname prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-ione batter...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts

CO2, den viktigste kilden til klimaendringer via drivhuseffekten, er også en potensiell karbonkilde for kjemisk industri. Naturen forbruker 110 gigatonn CO2 per år som karbonkilde for produksjon av karbohydrater via fotosyntesen. Tilsvarende bruk av CO2 som råstoff til karbonholdige forbruksvarer...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norscatt General Meeting 2018

NorScatt aims to organise an annual meeting/symposium for all synchrotron and neutron infrastructures users from university and higher education, national research institutes, and business sectors in Norway. This one-day meeting will aim to bring the Norwegian user community together, serve as a ...

Awarded: NOK 38,881

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel concepts for cold activation of energy-intensive chemical processes

I endringen fra fossilbasert til fornybar energi vil prosesser for å produsere materialer, brensel og kjemikalier starte med lavenergimolekyler CO2, H2O og N2. Prosessen trenger derfor energi, og i stedet for termisk vil den bli bedre og mer effektivt forsynt kaldt, det vil si i form av for eksem...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The Operando Surface Catalysis Network

Catalytic reactions play a central role in manifold industrial processes, including food production, chemical industry, oil and gas conversion, pharmacy, and R&D. Overall, approximately 90% of all materials and chemicals we use are produced via catalysis, in which a unique and often very complex ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Reflectivity and Interface Diffraction Studies of Emergent thin-film Magnetoelectrics

RIDSEM prosjektet, "Reflectivity and Interface Diffraction Studies of Emergent thin-film Magnetoelectrics", finansiert av SYNKNØYT midler, er et tett samarbeid mellom UiO og IFE. Målsettingen har vært kompetansebygging innen reflektometri og studier av overflater og heterostrukturer. Opprinnelig ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature Electrochemistry (FUSKE)

Batterier, brenselceller, elektrolysører, gass separasjonsmembraner er alle viktige teknologier for konvertering mellom kjemisk- og elektrisk energi, og vice versa. Helt sentralt er prosessene som skjer på og ved grenseflaten mellom elektrode/elektrolytt og fasen rundt. Disse prosessene må være r...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides

GoPHy MiCO adresserer en vesentlig utfordring i utviklingen av nye, effektive energisystemer basert på proton-keramiske brenselceller og elektrolysører (PCFCs / PCECs), nemlig identifikasjon og optimalisering av keramiske elektrodematerialer med blandet protonisk og elektronisk ledningsevne, såka...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-parabolic Effects Applied to Thermoelectric materials

Prosjektet som er et samarbeid mellom forskere i Oslo, Trondheim, USA og Østerrike, kombinerer teori og eksperimenter og er motivert av mulighet for at nye effekter kan gi oss mer effektive termoelektriske materialer. Et termoelektrisk materiale kan brukes som en energi generator, som en varmepum...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Solid state electrolytes for all-solid thin film Li-ion batteries

Markedet for Li-batterier har nå en eventyrlig vekst hvor flere aktører jobber med å etablere produksjon i Norge. Med slik oppskalering er det viktig å kunne levere både på antall og på planer for utvikling. Selv om fast stoff batterier fremdeles ligger frem i tid kan dagens teknologi nyte godt a...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems

NAMM prosjektet har i rapporteringsperioden oppnådd gode vitenskapelige resultater, men har også støtt på betydelige utfordringer som følge av covid-19 situasjonen som reelt har medført at planlagte eksperimenter ved internasjonale nøytron- og synkrotronanlegg ikke har kunnet utføres de siste 6 m...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo