0 projects

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk, og data-praksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter. En grunnleggende antakelse for prosjektet er at Covid-19 pandemien har medført grunnleggende endringer av forholdene mellom stat og borger, ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved a° balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til a° sta° som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sense Making, Place attachment and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet (Sense making, place attachement, and extended networks as sources of resilience in the Arctic) har som mål å samle lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og tverrfaglig analysere hvordan disse fortellingene inkl...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

8th Annual S.Net meeting: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

S.Net er the Society for the Study of New and Emerging Technologies. S.Nets årlige konferanser samler 100-150 deltakere fra alle kontinenter og fra humaniora, samfunnsvitenskap, STEM og policy. S.Net het opprinnelig Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, og har siden op...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PARticipatory platform for sustainable ENergy and Transport Systems

Norske og Europeiske energisystemer gjennomgår store endringer. Store forventninger knytter seg til såkalt smart strøm eller AMS (avanserte målesystemer), som betegner en sterkere inkludering av digitale teknologier i strømnettet. Disse nye teknologiene fremmes sammen med løfter om økt effektivis...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation

Over the coming decades, societies will face major changes in dealing with the various impacts of climate change. In order to enable timely anticipation and proactive adaptation, society needs to learn to utilize unavoidably imperfect knowledge from climate science on the deeply uncertain future ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Humanvitskap for politikkutforming (HUMPOL)

HUMPOL er eit nettverks- og møteplassprosjekt som fører saman forskarar, interessentar og brukarar i ein gjensidig læringsprosess for å klargjere korleis humanistisk forsking kan bidra til ein kunnskapsbase som er relevant for dei forventningar og behov b rukarane og andre interessentar har, og k...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Binimelis, Rosa Spania stp 07/08

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Interdisciplinary Studies of Ethical and Societal Implications of Nanotechnology

This project will study long-term and broad-scoped ethical and societal issues related to a diverse set of nanotechnologies. Its mode of work consists of combining ethical and philosophical analysis with a workshop methodology emphasizing slow and broad d ialogue between ethicists, philosophers, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Management of Complexity, Scientific Uncertainty and Public Participation in Environmental Governance in Nordland and Catalunya

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Legislation of biotechnology. A transcendental-pragmatic analysis of juridical argumentation

Prosjektets del I fremstiller noen sentrale problemstillinger i og med innføringen av bioteknologilovgivning i Norge. Grunnet feltets internasjonale karakter må det også trekkes paralleller til europeisk og internasjonal lovgivning. Norge har adoptert fra amerikansk og europeisk lovgivning, like...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The emergence of hierarchcal organisation in artificial life systems - Theoretical and meta-theoretical problems

The main aspiration of the field of Artificial Life is to implement life-like entities in agent-based computer models (ABM). Although relatively successfull in the past, the available models today still do not reflect the rich hierarchical organisation of real organisms (molecules, cell, organs.....

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Kurs- og driftsutgifter

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Vestland