200 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Patients Safety Checklist (PASC) in Surgery, a Stepped Wedge Cluster RCT - Effects on Patient and Implementation Outcomes

Alle som må operere ønsker at dette skal skje uten komplikasjoner. Pasientene påvirker suksessraten ved operasjoner enten de ønsker det eller ikke. Vi vil gi pasientene mer kunnskap om hvordan de kan bidra til en komplikasjonsfri operasjon. Operasjon er en stor påkjenning for kroppen. Kirurgen ...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT)

Pasienter med smerte trenger god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet på lang sikt. I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvar...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Oral health in adults: predictors, social gradients and correlation with cardiovascular health in women and men

En rekke sykdommer øker i forekomst på grunn av årsaker som forlenget levealder, uheldig kosthold og livsstil. Munnhulesykdommer som karies og tannkjøttbetennelse tilhører denne gruppen sammen med blant annet hjerte-kar sykdom. Samanheng mellom sykdommer i munnhulen og hjerte-kar sykdom har vært...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at hvert barn har rett til utdannelse, lek, helse og til beskyttelse mot vold og utnyttelse. Til tross for dette løftet har vold og overgrep mot barn blitt et stort folkehelse- og velferdsproblem i høyinntektsland. Effekten av vold og overgrep på den ora...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

#Care4YoungTeeth<3

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn. Barn og unges tannhelse har blitt mye bedre i løpet av de siste 30 årene. Likevel har en god del av norske 18-åringer hatt hull i tennene eller andre tann- ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene og ca. 15 % av befolkningen vil rammes i løpet av livet. Personer med en depresjon sliter ofte med tristhet, manglende glede, lavt energinivå, konsentrasjonsproblemer samt endringer i søvn og spisemønster. Behandling av depressive lidelser er en ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Tailoring the targeted treatment of chronic lymphocytic leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common form of leukemia in Europe and it remains incurable. Targeted therapies have revolutionized the treatment of CLL. However, many patients develop resistance, have severe side effects or relapse during treatment. In order to prevent ineffective ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalised rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools

Omsorg etter hjerneslag krever mer dager på sykehus og rehabiliteringsfasiliteter enn noen annen somatisk sykdom. Dette problemet er ment å øke betydelig med en aldrende befolkning. Det er derfor et presserende behov for å utvikle evidensbaserte og klinisk nye tilnærminger til personlig iskemisk ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Precision therapy versus standard therapy in Acute Myeloid Leukaemia and Myelodysplastic syndrome in elderly (PALM) – a randomized trial

Akutt myelogen leukemi (AML) og alvorlig myelodysplastisk syndrom (MDS) hos eldre har dårlig prognose fordi pasientene ikke tåler kurativ behandling med høye doser cellegift eller stamcelletransplantasjon. Pasientene får derfor behandling med mindre bivirkninger som kan forlenge livet, men som ik...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Quantifying systemic immunosuppression to personalize cancer therapy

Immunforsvaret anses nå å bidra til effekten av de fleste former for kreftterapi. Noen immunceller ser ut til å være gunstige, mens andre immunceller kan gjøre kreften motstandsdyktig mot terapi og fremme vekst av svulsten. I dette prosjektet, Serpentine, skal vi studere rollen til en immuncellet...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strategies towards personalised medicine in Juvenile Idiopathic Arthritis; the MyJIA project

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk betennelses-aktig leddsykdom som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en ti...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care (SUPPORTPRIM)

Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til antall leveår med redusert funksjon globalt. Hver fjerde pasient i primærhelsetjenesten i Norge har en muskel- og skjelettlidelse. Studier viser at behandlinger som tilbys pasienter har kun liten til moderat effekt, og det er begrenset kunn...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A multiomics approach towards personalized medicine in rheumatoid arthritis

Revmatoid artritt er en multifaktoriell sykdom der den bakenforliggende biologien og de kliniske trekkene varierer mellom pasienter. Klinisk behandling er pr i dag avhengig av en prøve-feil-prosess, og det kan ta tid å finne det optimale behandlingsregimet for den enkelte pasient. En sannsynlig å...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

XR-Naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for longer term and post treatment recovery

Opioidavhengighet har flere negative konsekvenser for brukerne, deres familier og samfunnet inkludert risikoen for overdosedødsfall . Behandling er den mest effektive måten å forhindre slike negative konsekvenser og for å fremme recovery prosesser. Opioidbrukere er en heterogen gruppe, og det bør...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak

Sykdommer som skyldes infeksjoner er den hyppigste årsak til død på verdensbasis. Nye infeksiøse agens, slik som SARS-CoV-2, må gjennomgå mye forskning for å få kunnskap om virusets biologi og evne til å fremkalle sykdom (patogenese) i verten. For å kunne få en god mekanistisk forståelse av sykdo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing in personalized leukemia therapy

Det er kjent at samme medisin kan brukes til ulike sykdommer. Noen ganger er dette utviklet gjennom tilfeldige observasjoner gjort av pasient og lege. Vi vil kombinere to velkjente medisiner som begge i sjeldne tilfeller kan hindre beinmargen i å produsere blodceller. Slike tegn på beinmargssvik...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data

Hals- og nakkekarsinomer er aggressive og heterogene svulster med høy dødelighet. Behandling kan være ekstremt invasiv og føre til svært svekkende implikasjoner for pasientene. Verken molekylær underklassifisering eller prognostiske modeller brukes rutinemessig i klinisk praksis, fordi begge for...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Intensivbehandling og senplager etter COVID-19 er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister, og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske COVID-19 populasjon som har fått behandling på ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining the immune cells in COVID-19 that correlate with disease severity

Sars-CoV-2-infiserte overflateceller i lungene og tarmen sprer virussmitte til omgivelsene og til naboceller. Det ukjent hvorfor enkelte pasienter utvikler svære betennelsesreaksjoner i lungene og pustevansker som krever respirator. Det er også ukjent hvilke celler, signalstoffer og prosesser som...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-cell immunosuppresion or pulsed immune reconstitution therapy as Efficient and Active Treatment for Multiple Sclerosis

Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende og nevrodegenerativ inflammatorisk lidelse i sentralnervesystemet, som affiserer mer enn 12 000 pasienter i Norge og mer enn 2.2 millioner mennesker i verden totalt. Cladribin-tabletter er i dag førstevalg som høyaktiv sykdomsmodulerende behandlin...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

STROKE RISK PREDICTION IN ATHEROSCLEROSIS MEASURING CIRCULATING COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS

Hjerneslag er en stor folkehelsebelastning, som forårsaker 5,5 årlige dødsfall over hele verden og er ansvarlig for en overveldende prosentandel av pasienter som lever med funksjonshemning. Den siste behandlingen og risikofaktorhåndteringen forbedrer pasientens overlevelse etter hjerneslag, men u...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National multi-centre study: a urine-based test for improved management of bladder cancer patients

Blærekreft er den femte hyppigste krefttypen i Norge. Opptil 70% av blærekreftpasientene får tilbakefall og følges per i dag opp med hyppige undersøkelser av blærens innside vha et kamera (cystoskopi). En blærekreftpasient har i gjennomsnitt 15-20 slike cystoskopiundersøkelser i løpet av livet. C...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

IMAGINE: Imaging molecular mechanisms of angiogenesis in glioma-associated neovasculature

Glioblastom er en meget aggressiv form for hjernekreft som har en alvorlig prognose med dagens behandlingstilbud. Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BEtablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction (BETAMI)

BETAMI er en stor legemiddelstudie som undersøker hvilken effekt legemidlet betablokker har etter et hjerteinfarkt. Dette er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjertehendelser etter hjerteinfarkt. Men, vi vet ikke om den er like gunstig etter hjerteinfarkt nå i forhold...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exercised Plasma to Treat Alzheimers Disease, The ExPlas Study

Ligger nøkkelen til å forebygge og behandle Alzheimer i blodet til de som trener? Dette spørsmålet stiller vi for å bidra til å undersøke potensielt nye muligheter for utvikling av medisin som kan forebygge-, forsinke- og/eller behandle Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Den s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Prediction of antipsychotic drug response; a personalised medicine approach in schizophrenia

Alvorlige psykiske lidelser er ledende globale årsaker til sykelighet og leder til stor grad a lidelse for de som rammes og er meget kostbare for samfunnet. De nye genfunn ved schizofreni kan føre til store helsemessige fordeler, gjennom bedre persontilpassing av behandling - som kan bidra til å ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til NordForsk utlysningen nordic health data reserch project on COVID-19

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Avslutningskonferanse ERANet-LAC CODE-prosjektet

Søknaden gjelder avslutningskonferansen for prosjektet ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): «Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus». Dette er et treårig prosjekt 2017-2020, med deltakende forskergrupper fra Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Tyskland, Sto...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken