1 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems

Arktiske økosystemer utsettes i dag for en rekke påvirkninger. To av hovedutfordringene er klimaendringer og eksponering for langtransporterte og persistente miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene. Disse temaene har stort sett blitt forsket på hver for seg, men det er et stort behov for å...

Awarded: NOK 18.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken