41,709 projects

DIP-Design Pilot

Ta boligkjøperne med inn i utviklingen av Usbls bærekraftige bomiljøer

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Designdrevet risikostyring i helse

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Bedre arbeidsflyt og økt effektivisering av nær-pasient diagnostikk på akutt- og intensivavdelinger

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Østfold

DIP-Design Pilot

Boks

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

Viljestyrke - et hjelpemiddel for varig og vesentlig funksjonstap i hånda

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Nå starter den biosirkulære revolusjonen

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIP-Design Pilot

Sko av avfall fra fiskeindustrien

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Skreddersøm for skreddertjenester

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Storbrygga på Moskenes

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Kmoshon brukerplattform

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Mycelium - dyrk fremtidens interiør

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

AAK Safety – arbeid i høyden

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Norsk Bruksgenbank: Fra blå kontainer til fremtidens grønne matmangfold

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

"Litt krise her nå"

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Dig(g)Gruppe: Endringskraftige digitale grupperom

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Telemark

DIP-Design Pilot

Evyon – Mobile Electric Power (MEP)

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Svinn - Produkt. Løsninger for bruk av avkapp fra Massivtreproduksjon

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Buskerud

DIP-Design Pilot

Konsumere? Konsumindre! Kjøpesenter på bærekraftig vis

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Telemark

DIP-Design Pilot

ZaSuYou

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Samskapende byutvikling for flergenerasjonsliv

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Meråpent museum

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

Frilanslivet

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Dobbeltsjekk - spill for god kildekritikk og faktasjekking

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

SERAC

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Ulla di!

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIP-Design Pilot

Kvinnehelse med kvinnen i fokus

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Telemark

DIP-Design Pilot

Tryggere digital tilstedeværelse

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Agder

DIP-Design Pilot

Ombruk av byggematerialer

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo