0 projects

KONT-Kontingenter

Kontingent IODP

...

Awarded: NOK 44.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norwegian Funding of SNBL through SNX Foundation 2018-2020

This project is a continuation of more than 20 years of collaboration between Swiss and Norwegian research institutions leading to construction and development of one of the most successful beamlines at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). The continuation of SNBL will not only ens...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Growth Ocean Space Singapore for NCE Maritime CleanTech

I dette prosjektet søker klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech om støtte på vegne av sine bedrifter for deltaking på programmet Global Growth Ocean Space Singapore. Global Growth vil vere eit konkret tiltak for å styrka internasjonalisering i klynga. Programmet er oppretta av Innovasjon Nor...

Awarded: NOK 70,363

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Development of Nofima - Indian consortium for hilsa aquaculture in India.

Macher Raja, Ilish hilsa the king of fish, as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wide variety of names, and perhaps consumed ...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Vaccibody AS ønsker å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreft vaksiner mot neoantigener

Vaccibody AS jobber med å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreftvaksiner mot neoantigener. Derfor ønsker vi å delta på konferanser rettet mot Neoantigenfeltet for å lære mer om utviklingen innen feltet og utforske mulighetene for samarbeid med andre firmaer. Gjennom å delta på konferanse f...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringssamarbeid med forskningsmiljø/firmaer i Alberta, Canada ad biomarkører for cancer

Smerud Medical Research International AS is a Norwegian drug development company, and together with a Danish biotech company Oncology Venture ApS, we aim to develop a new drug candidate (LiPlaCis) for the treatment of Advanced/Refractory Breast Cancer. LiPlaCis is a new formulation, socalled lipo...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SUSS linkes til Hyperloop one i Hyperfart

Besøket skal sørge for at SINTEF Gruppen etablerer kontakt, og senere avtale, med verdens viktigste firma innen Hyperloop for at vi sammen kan søke om Horizon 2020 inkludert Ecsel prosjekter. For å oppnå dette skal vi reise sammen med FS Links til Los angeles for å møte Hyperloop ledelsen der. ...

Awarded: NOK 82,893

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

SCANCORs postdoktorprogram støttet min akademiske karriere på flere måter. For det første gjorde det meg mulig å etablere kontakt med flere akademikere i Stanford, hvis arbeid er relevant for mine prosjekter. Dette inkluderer både kjente professorer og andre postdocs. Disse kontaktene vil også væ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte til Brasil - Bilateralt samarbeid

Se vedlegg.

Awarded: NOK 31,041

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Workshop on hydropower scheduling in China

China is the world's largest electricity consumer and has massive hydroelectric resources, while in Norway 99% electricity supply is from hydropower. SINTEF Energy Research has more than 40-years' experience with generation scheduling in hydrothermal power systems. The cooperation between SINTEF ...

Awarded: NOK 13,750

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte for besøk av REC Silicon

REC Silicon har vært en partner i FMEen på solcelleteknologi de siste fire årene, og det har vært holdt månedlige telefonmøter mellom forskningspartneren IFE og REC Silicon. I løpet av denne tiden har det dessverre bare blitt holdt ett fysisk møte, der én representant fra REC Silicon var tilstede...

Awarded: NOK 23,060

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

DT-Bergen-CapeTown

Siden oppstarten i 2005 har selskapet prisvinnende mobile publiseringsplattform hjulpet utallige selskaper å engasjere mobile brukere på en rask, enkel og kostnadseffektiv måte. I løpet av den tiden har vi samarbeidet med både SMB´er og prestisjetunge merkevarer som Washington Post, Time warner...

Awarded: NOK 17,117

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om reisestøtte til studietur i Sør Afrika februar 2017

DesignArena reiser på studietur til Sør Afrika februar 2017 for å delta på den anerkjente innovasjonskonferansen Design Indaba. Klyngen inviterer også med seg deltakere fra andre klynger og næringsmiljø i Norge. I tillegg til å delta på innovasjonskonferansen, har DesignArena lagt opp et program...

Awarded: NOK 19,046

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Innovasjonstur til innovasjonskonferansen Design Indaba i Cape Town med DesignArena klyngen.

Klyngen DesignArena inviterer Kongsberg Innovasjon som representant for Kongsberg regionen til deltakelse på en innovasjonstur til Sør Afrika. Programmet inneholder innovasjonskonferansen Design InDaba, og å styrke koblingene til fagmiljøene og partnere i regionen, samt oppleve nye trender og utv...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2017-2017

Location: Buskerud

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

REISESTØTTE til 2nd International Bioenergy Conference and Exhibition (IBSCE)Shanghai 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN) that are currently led and coordinate...

Awarded: NOK 10,691

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCE Smart Energy Markets - India Cooperation Initiation

Together with Innovation Norway's office in New Delhi and the Research Council of Norway, we are now planning a commercial, research and innovation delegation visit to India 6.-10.2.17. The goal of this visit is to develop business and research cooperation with Indian energy industry and governme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Travel support for developing bilateral cooperation with India on gentle harvesting and transportation of live shrimp

Funding is sought for a study tour to India followed by a workshop to understand the technology needs of the Indian shrimp producers related to harvesting and transportation of live shrimp from the farm to the processing plants. India is one of the major producers of shrimp with annual production...

Awarded: NOK 26,023

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk Horisont

Arktisk horisont er en møteplass i for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter inn mot Horisont 2020 særlig innenfor to av regionens strategiske kompetansemiljøer: bio-næringer og rom/jord. Disse miljøene er nasjonalt ledende, representerer modenhet, tyngde og en balanse mellom offentlige,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

EU-nettverk Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) jobber for økt kunnskap om og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket jobber for et tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor for flere tverrsektorielle søknad...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Deep Sea International Consortium Pilot Project

Today's oil and gas subsea vessels have Remotely Operated Vehicles (ROVs) with a range of sensors and cameras that can collect information from the deep sea. The aim of the Deep Sea International Consortium Pilot Project is to explore possibilities for improving the knowledge of deep-sea habitats...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilateral collaboration between Akvaplan-niva and Toyo University

The objective of the visit is to evaluate the possibilities for establishing a long-term collaboration between Dr. Kashiwada research group at Toyo University, Japan, and Akvaplan-niva (APN). The common research goal of both institutions is related to global ecotoxicological issues in connection ...

Awarded: NOK 26,543

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Mineralklynge Norges deltakelse på PDAC

Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), er det største møtestedet i verden for alle som er opptatt av mineraler. Her møtes gruveselskap, industri, forskningsinstitusjoner, investorer, politikere, forvaltere og geologer. Innovasjon Norge Canada vil i samarbeid med tilsvarende organ...

Awarded: NOK 64,485

Project Period: 2016-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilaterale møter med DGH og ONGC

Bergen Teknologioverføring (BTO) har patentrettigheter på vegne av Universitetet i Bergen for to teknologier som vil være interessante i den forbindelse: - Injisering av CO2-skum for økt utvinningsgrad i olje- og gassproduksjon og lagring av CO2. - Metanproduksjon fra hydrater ved CO2-CH4-utvek...

Awarded: NOK 18,413

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MARINTEK CIMC Collaboration on Ocean Technologies

The purpose of the travel is to follow up the high-level meetings in Trondheim on 19-20 September 2016 between CIMC and SINTEF/MARINTEK to explore possibilities for co-operation, staring on a project basis but continuously evaluating possibilities for extending the collaboration further. The tra...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

OECD - Fostering Innovation in the Ocean Economy - Norges bidrag

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

FoU reise til USA for offshore system pilot prosjekt

Selskapet har utviklet en ny type elektrisk, robotisert boreutstyr. Kvalifiseringen av teknologien går igjennom verkstedstester, tester på land rigg og til slutt offshore testing. Selskapet har fått til piloter på land rigger og offshore for enkelt-roboter, men mangler å bevise hele det robotiser...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2016-2017

Location: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Studietur til Cape Town for å legge til rette for forsknings- og næringssamarbeid mellom DesignArena-medlemmer og aktører i Sør Afrika

DesignArena-bedrifter og akademiske partnere reiser til Cape Town i forbindelse med Design InDaba-konferansen i februar/mars 2017. Med oss på turen inviterer vi aktuelle bedrifter fra andre relevante næringsklynger i Norge, både med formål å knytte bånd til bedrifter i Sør Afrika og for å knytte ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participation of November conference in Brazil and visit Brazilian collaborators 2016

This is an application for financial support of travel of 4 research scientists to Rio De Janeiro in conjunection with the planned November Conference (detail in the attachement) organised, among others, the SINOS consortium where IRIS is one of the partners. The goals and purpose of the travel...

Awarded: NOK 41,265

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringsrettet FoU Samarbeid Brasil 2016

Ref. forenklet søknad om reisestøtte - se eget vedlegg angitt av NFR for dette formålet.

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland