0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Støtte til EIC Accelerator-søknad steg 2

Regenics har passert steg 1 i EIC Accelerator, for videreutvikling av selskapets teknologi innen avansert sårbehandling. Formålet med prosjektet er å utarbeide søknad til steg 2 av søknaden.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

(TENTATIVE) Competitiveness and digital transformation in aviation – advancing further capabilities, digital approach to design

The design cycle of an aircraft is a complex subject that brings together many engineering disciplines. A considerable amount of effort is invested in the harmonization and optimization of the aircraft design considering the contribution of all disciplines . The efficiency in the design processes...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

High-precision ceramics manufacturing of complex geometries

The HICERMAN project focus on the development of the manufacturing process of complex geometries using additive manufacturing of ceramics. This allows for the creation of embedded electronics, optics, or photonics. Ceramic components for applications such as high precision laser system, satellite...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Laser Drill for Arctic Snowpack Stratigraphy Study, RiS ID 12098

The proposed project ‘Laser Drill for Arctic Snowpack Stratigraphy Study’ (LASER ARCS) will test a new device for measuring snowpack stratigraphy under Arctic conditions. The SnowLaserDrill (SLD), consists of two lasers. The drilling laser is used to melt a hole into the snow; the second laser is...

Awarded: NOK 59,481

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

FORNY20-FORNY2020

PRESERVE - PREhospital Selective ExtRacorporal Vital organ rEsuscitation

Overlevelsesraten ved hjertestans utenfor sykehus er omtrent 12%, noe som understreker behovet for forbedret førstehjelp, noe vårt konsept PRESERVE kan tilby en løsning på. PRESERVE fokuserer på å øke overlevelsesraten ved å introdusere sirkulasjonsstøtte til pasientens vitale organer under hjert...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

6G Distributed Integrated Sensing and Communication for Mobile Networks

The work will focus on discussion with European partners to prepare the idea, write the proposal and submit the application within the deadline.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Superior Monitoring of cardiac function using Accelerometers to detect and prevent cardiac dysfunction

Cardiaccs AS has developed CardiaSense (CS), a patented solution for monitoring of heart function in patients undergoing open-heart surgeries. CS combines an accelerometer with a standard temporary pacemaker lead, which is routinely placed on the heart surface during surgeries. The technology pr...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verifying LINE-sensors for coastal surveillance and reserve navigation

FFI har i mer enn 10 år utviklet og testet «LINE»-konseptet, bestående av utstyr for deteksjon, geolokalisering og gjenkjenning av sivile navigasjonsradarer som brukes av maritime fartøyer. Vi ser et betydelig potensial for kommersialisering av utstyret, metodene og programvaren som er utviklet, ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ILLUQ - Impacts of Permafrost thaw on Pollution and Health in the Arctic (final titel TBC)

Rising temperatures induce thawing of permafrost, bringing an extra layer of complexity for assessing pollution and health risks in the Arctic environments. Greenhouse gases released from thawing permafrost threaten to cause irreversible changes in the Arctic and other regions. Thawing permafrost...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2023-2023

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

FishMet - a digital twin for smart feeding of fish

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

High Mobility Modular Robot for Inspection and Maintenance

SINTEF Digital har over lengre tid arbeidet med slangeroboter og modulære roboter for bruk i søk og redningsoperasjoner etter for eksempel jordskjelv eller skred. Dette har resultert i INACHUS-roboten som kan få tilgang til små åpninger, bære et bredt spekter av sensorer og bevege seg forbi hindr...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Support for writing an EU Transition Grant Application for the company Lace Lithography AS based on the EU FET-Open project Nanolace.

In this project we will write a transition grant proposal with the assistance of Ada della Pia from the consultancy office PNO. Ada della Pia has confirmed her availablility and we have already receivde support from the NFR for 20 hours consultancy support as a preparation for this proposal. Ada...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NoWPaS - International Workshop of PhDs and Post-Doctoral Fellows on Anadromous Salmonids

Den internasjonale NoWPaS (European – tidligere Nordic- Workshop for PhD and Post-Doctoral Fellows Working on anadromous Salmonids) workshopen er en årlig workshop som ble opprettet i Norge i 2005 med støtte fra blant annet forskningsrådet. Målet med workshopen var å bygge og opprettholde et nord...

Awarded: NOK 97,797

Project Period: 2023-2023

Location: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Wet Fingerprints - Constraining the Influence of (Near-)Surface Melting on Svalbard Snow Structure and Chemistry

Ice cores are unique climate archives. However, our ability to extract environmental information from structural, chemical, and isotopic proxy records is severely limited by a lack of understanding about melt-induced post-depositional alterations. Svalbard ice cores have provided invaluable infor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Marine co-existence scenario building

Behov for energi og mat fra havet forventes å føre til betydelig vekst i bruken av våre nære havområder de neste 10-20 årene. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» viser at kampen om havareal tilspisser seg, og at en vesentlig del av verdens kystsoner allerede er under sterkt press. Utbygging av ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)

Aker Biomarine (AKBM) er et norsk fiskeri- og bioteknologiselskap med visjon om å forbedre både mennesker og planetens helse. Selskapet høster og produserer krillprodukter i tre hovedvertikaler: fôr til akvakultur, fôr til kjæledyr og omega-3 olje for humant konsum. Restråstoff avledet fra Aker B...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smarte løsninger i epledyrking sikrer kvalitetsepler til forbruker

Kun hvert sjette eple som selges i norske butikker er dyrket i Norge. Det er et landbrukspolitisk mål om å øke norsk produksjon, og med egnede sorter vil det bli mulig å utvide produksjonen og dermed sørge for bedre norskdekning i det som tradisjonelt har vært norsk sesong, fra august til desembe...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Computer aided treatment planning in valvular heart disease

Forekomsten av hjerteklaffsykdommer vil øke drastisk i årene som kommer på grunn av en betydelig økning i antallet eldre. Uten god diagnostikk og behandling står disse pasientene i fare for å utvikle alvorlig hjertesvikt. Det fins i dag flere ulike behandlingsalternativer for pasienter med hjerte...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying drivers of senescence in Arctic tundra plants using field and PhenoCam observations, RiS ID: 12093

I propose a study to establish a crucial, yet missing, link between plant senescence observed using manual field methods, and using remote sensing derived vegetation indices. I further aim to identify potential climatic, biogeochemical, and plant physiological drivers of plant senescence in Arcti...

Awarded: NOK 64,831

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Geological survey of oveRbAnk sedimeNts In arcTic strEams

To gain a better understanding of the processes that occur during weathering processes of local geological material connected to Arctic catchment areas and river systems studies of overbank sediments plays a vital role. In general, knowledge about properties of the composition and physical-chemic...

Awarded: NOK 39,029

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Effect and responses of experimental warming on Dryas octopetala-dominated vegetation in High Arctic versus alpine ecosystems, RiS ID 10030

This master thesis aims to investigate the responses of experimental warming of the shrub Dryas octopetala in terms of its abundance, plant height and NDVI at a High Arctic and alpine site. It is expected that both abundance and plant height of Dryas will increase with warming, and that plant hei...

Awarded: NOK 23,941

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Response of shallow marine prokaryote ecosystems in the Boreal Ocean to the Permo-Triassic climate crisis (RiS ID: 12064)

This project aims to reconstruct the microbial community in the shallow Boreal Ocean during the environmental crisis at the Permian/Triassic boundary that coincided with the most severe mass extinction in Earth’s history. By collecting new samples for lipid biomarker analysis at three Permian-Tri...

Awarded: NOK 92,995

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Linking metagenomics and microscopy to investigate the formation of aggregates of glacial materials on Svalbard. RiS ID 12117

Little is known about the formation of cryoconite – aggregates of mineral particles and microbes held together by exopolymeric substances (EPS) - on glaciers. This project will investigate the different microbial communities found in different sedimental structures throughout a polar year on Foxf...

Awarded: NOK 63,999

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Goose herbivory and strong winter rainfall limit plant uptake of permafrost N, RiS 11069

Plant roots are often associated with mycorrhizal fungi. i.e. mushrooms that colonize plant roots belowground, and play a crucial role in plant uptake of nitrogen (N) which is essential for plant growth. During this fieldwork we will take soil cores at the peak of the growing season to examine th...

Awarded: NOK 37,724

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Tracing warm Atlantic Water in Tempelfjorden, Svalbard - RiS ID 12116

This project uses a combination of high-resolution modelling and observations in Tempelfjorden, a side fjord of Isfjorden with 2 marine-terminating glaciers (MTGs), to investigate under which conditions Atlantic Water (AW) enters the fjord, how it affects MTGs and how it will change with an enhan...

Awarded: NOK 98,482

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Early-Holocene coastal and environmental evolution Isfjorden, Svalbard: lithological and foraminiferal evidence RiS ID: 12101

The aim of this project is to identify and study raised marine deposits from the Early Holocene from two sites in Isfjorden, West Spitsbergen (Bogebekken/Hollendarbukta, Erdmannflya). The study will focus on marine sedimentary processes and environmental changes during the Early Holocene. The stu...

Awarded: NOK 49,512

Project Period: 2023-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Investigating spatial and seasonal patterns in settlement of benthic communities in Kongsfjorden

Early life history ecology, especially settlement of benthic invertebrates is a black box in marine ecology. Researching larval and settlement ecology in-situ is incredibly difficult and logistical constraints have further restricted studies in the Arctic. I will investigate early life history st...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Timing and origin of Miocene flood volcanism on Spitsbergen: the Seidfjellet Formation revisited (RiS ID 12088)

Mantle-derived volcanism accompanied the Cenozoic lithosphere evolution of the NE Greenland and NW Barents Sea shelves during final separation of the North American and Eurasian tectonic plates. It is unclear, however, to what extent continental breakup was influenced by deep-sourced mantle plume...

Awarded: NOK 99,899

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Investigating mechanisms behind thermoregulation in Svalbard reindeer, RiS ID 12119

The aim of this study is to investigate cellular mechanisms underlying Svalbard reindeer's ability to lower their body temperature in winter to save energy. To achieve this, we will collect muscle and heart tissue from culled reindeer in October as part of a larger field campaign. These samples w...

Awarded: NOK 97,646

Project Period: 2023-2023

Location: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Landscape architectural analysis of Longyearbyen's permafrost for the afterlife design of Mine #7, RiS ID: 12115

This project is a part of a master’s diploma which will propose a landscape architectural solution for the afterlife of Mine #7 in Svalbard. The design will be developed with a long-term perspective; considering the fluctuating conditions of thawing permafrost, as climate change impacts Longyearb...

Awarded: NOK 15,270

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa