0 projects

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

EU-VRI pilotprosjekt

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

EU-nettverk for høgskolene

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Ecological and Evolutionary Response to Climatic Variation - Marie Curie Early Stage Research Training" MEST-CT-2005-020932 CEES-MCO

...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Støtte til koordinering av forskningsprosjektet EUMARGINS i EUs 7.RP pros 198124

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

PRIO - Koordinering av EU-prosjekt

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE) Triad AS 194166 hprosj 194172 PES 184022/i00

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Kunnskapsparken Bodø AS - 7. rammeprogram i Nord: Sen.rådg Eirik Pedersen Prosj 195934/i10

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Stip. Håkon Ursin Steen. Delt i 7RP-finansiert prosj om teknologistandardisering. 189692/S20

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Phase III double blind placebo-controlled .... 183600/S50

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Tilskudd i to år til EU-rådgiverstilling på Campus Ås - Carina Hundhammer 1.4.2007-31.3.2010

...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Gendered citizenship in multicultural Europe (Femsit). Rokkasenteret, Bergen 184386/V10

...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Posisjonering av norsk ATM-industri til FoU-prosjekter innenfor SESAR Programmet 2008-2013

Søknaden gjelder fortsettelse av det arbeid som ble innledet i 2005 og det vises her til prosjektnr. 175731. De viktigste oppgaver som skal gjennomføres i 2007 er: 1. Utvikling av en relevant norsk teknologiplattform med sikte på innfrielse av krav for å delta i SESARs utviklingsfase. Dette skal ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ARENA - RECON Prof Erik Oddvar Eriksen 188524/V10

...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Finansieringsstøtte til to EU-prosjekter - Barleybread og Lowjuice 184189i10

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Vurdering av NORSARs deltagelse i NEREIS 179296/V30

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Samarbeidsavtale Fagenhet for EU-forskning

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

EUR-OCEANS Network of Excellence

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

PROMATCH - PROmoting and structuring Multidisciplinary Academic-industrial collaboration in research & Through SME teCHnology devel. 173035

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Deltagelse i Network of Excellence: Kaleidoscope (NoE). Samarb. med 175516/V10. Bev. til Sten R. Ludvigsen, UiO Utbetalt for 2 år i 2005.

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Angiotargeting Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions - støtte til koordinering av integrerte prosjekter i EUs 6RP

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ANGIOTARGETING - Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions (IP) - forhandlingsmidler-PES

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

European Internet Accessibility Observatory (STREP)

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Agder

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Real-Time in Situ Detection of Strontium-90 Radioactivity in Water: Ultra-Sensitive Detector System for Continuous Monitoring

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CARBOOCEAN - Marine carbon sources and sinks assessment (IP) - forhandlingsmidler-PES

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Prosjektetablering overfor EUs 6RP, FP6-2004-TREN-3 (Call 3 A) og FP6-2004-SSP-4 (Call 4). Samfinansiering med Vitenskap

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CARBOOCEAN - Marine carbon sources and sinks assessment - søknad om støtte til koordinering av integrerte prosjekter i EUs 6RP

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CLEANHAND - CRAFT-prosjekt

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reisestøtte i forbindelse med FP6 Priority 7 møte INTAS DG K3

...

Awarded: NOK 10,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

DIOGENES - Development of InnOvative Generation Modules for New Energy Solutions (IP) - Se prosjekt nr. 168637/100 - intern samfinansiering

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage