0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Adaptive control for robotic prefabrication

The European Commission (EU) proposes to increase Europe’s offshore wind capacity from its current level of 25 GW to between 230 and 450 GW by 2050 (approx. 21 250 new turbines of 20 MW capacity and 750 turbines annually) as one of the strategies to meet the EU’s goal of climate neutrality by 205...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Additive manufacturing for repair and refurbishment of offshore components to extend structural lifetime

Levetidsforlengelse av offshorekonstruksjoner og komponenter er avgjørende for å sikre økt utvinning av norske petroleumsressurser innenfor et miljømessig bærekraftig rammeverk. Oljeutvinning fra eksisterende oljefelt og kobling av nye felt til eksisterende infrastruktur er viktig både for miljø ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimal design and production of lightweight and high-performance Aluminium-Steel structural components

Sikkerhet og lav vekt er hovedfokus i dagens bilindustri. Lette strukturelle komponenter med høy ytelse, for eksempel aluminium-stål forbindelser, anses nødvendig for å redusere utslipp av klimagasser. Nøkkelen til suksess er en kombinasjon av multimaterial design av komponenter, optimalt materia...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Innlandet