0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear structure studies relevant for astrophysics

Dette prosjektet går ut på å undersøke atomkjernens struktur ved eksitasjonsenergier som er relevante for astrofysiske prosesser, spesielt dannelsen av de grunnstoffene som er tyngre enn jern. Slike tunge grunnstoff dannes ved langsom nøytroninnfangning i stjerner (s-prosessen), ved rask nøytroni...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mittag-Leffler Fellowship Project

n/a

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spin-and charge flow in hybrid structures of unconventional superconductors and other novel materials

Iryna Kulagina har publisert en artikkel i Physical Review B, hvor hun viser at flere kvanteeffekter opptrer i systemer som kombinerer magnetiske og superledende materialer. Hun har vist at det er mulig å bruke spinn superstrømmer til å manipulere magnetiske momenter, som har potensiell anvendels...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analysis and geometry on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics

Main objective of the project is the developing of geometry and analysis on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics in cooperation between the theoretical studies and applications in geometric numerical analysis and optimal control theory. The refore the project is presented from four...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive penalisation for p>>n sparse problems

High dimensional regression modelling, where the number of covariates p is much larger than the number of samples n, is one of the most active research areas in statistics, as such situations frequently appear in many different areas, including molecular biology. When p>>n, classical statistics ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano-solvation in Hydrogen-Bonded Clusters

Vann i flytende og fast form holdes sammen av hydrogenbindinger. Når et stoff løses i vann brytes noen av disse, samtidig med at disse vannmolekylene ordner seg rundt molekylene av det oppløste stoffet. Gjennom dette prosjektet har vi undersøkt denne prosessen. I stedet for å studere vandige løsn...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Local dynamic and heat dissipation in randomly pinned crack front

I dette prosjektet studerer vi eksperimentelt og numerisk oppsprekking av materialer. Vi har et spesielt fokus på hvordan vi skal forstå varmeavgivelse ved oppsprekking og hvordan temperatureffekter innvirker på sprekkdynamikken. Vi benytter blant annet et infrarødt kamera hvor vi kan måle direkt...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shifting Climate States of the Polar Regions

Prosjektet «Shifting Climate States of the Polar Regions» er no formelt over og alle PhD prosjekta er avslutta. Vi har hatt nokre fantastiske år der vi har innhenta mykje nye paleoklimatiske tidsseriar frå polare område både i sør og i nord. Siste innspurt består no i å publisere eit spesial num...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of proof interpretations in nonlinear analysis

For enkelthets skyld tar jeg her utgangspunkt i den populærvitenskapelige framstillingen fra prosjektets forrige framdriftsrapport (med rapporteringsfrist 20111001) som kjent bakgrunnsstoff. Hovedsaklig har jeg i perioden etter dette arbeidet med å vide reutvikle funksjonalinterpretasjonen for ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autocatalysis for self-replication in synthesis

-

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Statistical properties of warm nuclei

En av de faglige higlights er Phys. Rev. Lett. artikkelen om en meget sterk "scissors-mode" resonans vi først observerte i 233Th. Dette er spennende fordi en slik resonans øker sansynligheten for nøytron innfangning. For de stabile isotopene som kan måles direkte, brukes de eksperimentelle data i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Complex Matter Science at CAS

Using "complexity" as a modern term in science means to accept that nature is rarely governed by simple linear relations, but instead shows features that originate from inherent non-linearities; a world that evolves and adapts dynamically, and often drive n far away from simple equilibrium. Our ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Patient-Specific Mathematical Modeling with Applications to Clinical Medical: Stroke and Syringomyelia

In this project we will perform computer simulations of two specific important problems in clinical medicine, namely stroke and syringomyelia. In both problems, it is hypothesized that abnormal anatomy causes abnormal flow and that this leads to pathog enesis. This hypothesis is supported by ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Faroe Bank Channel Overflow: Dynamics and Mixing

En stor del av de dype, kalde vannmassene i de nordiske hav strømmer ut gjennom Færøybank-kanalen og inn i Nord-Atlanteren som en stor undersjøisk flod. Utstrømningen er veldig energirik og turbulent og den fører med seg cirka 2 millioner kubikkmeter per sekund. Vannmassenes egenskaper, slik som ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High Arctic gravity waves and their impact on middle atmospheric circulation and temperature

Prosjektets mål var å karakterisere tyngdebølger observert i mesosfæren ca 90 km over Svalbard og prøve å finne en sammenheng mellom tyngdebølgene og variasjoner i temperatur og vind i mesosfæren. På Kjell Henriksen Observatoriet (KHO) utenfor Longyearbyen på Svalbard, finns verdens største samli...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holomorphic Approximation and Complex Geometry

Eksponering av punkter. Sent i 2012 brukte Diederich, Fornæss og Wold teknikkene utviklet av Forstneric og Wold for embeddinger av Riemannflater til å vise et mye sterkere resultat: for ethvert punkt på randa til et strengt pseudokonvekst område, kan man avbilde området så det nær dette punkte...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

North Atlantic Ocean-Climate Variability in a Warmer World

For å øke forståelsen om fremtidige endringer i havet hadde NOCWARM prosjektet som mål å etablere variabiliteten i havsirkulasjon og klima i perioder varmere enn i dag. I NOCWARM er det publisert tre arbeider som dekker den nåværende mellomistid (Thornall y et al., 2013) og den siste mellomistid ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Chemo-enzymatic production of bioactive chito-oligosaccahrides

Dette 3-års postdoktorprosjektet startet 1. oktober 2010 og ble forlenget på grunn av en permisjon i perioden oktober 2012 til juni 2014. Rapportperioden spenner fra 1. oktober 2010 - juni 2015. Prosjektet omhandler produksjon av kitosan oligomerer og deres byggesteiner med enzymatiske og kjemisk...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PET/PEPT and numerical study of pneumatic conveying and dust lifting

The project described in this proposal aims at studying the pneumatic conveying and dust lifting processes both through experimental and numerical methods. Due to the recent creation of the new Positron Emission Tomography (PET) Center by the Bergen Hauke land University Hospital in collaboration...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cosmological Probes of Modified Gravity

The most dramatic discovery in science in the past few years has been the revelation that the expansion of the Universe is accelerating. Predictions based on General Relativity plus the Standard Model of particle physics fail to explain this. A possibl e explanation to the observations is to i...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantum control of Rydberg Atoms, Molecules and Matter

It is proposed to study the dynamics and characteristics of Rydberg states in atoms antimatter, molecules and inter-atom interactions. Within an integrated experimental and theoretical program researchers and students will work in close cooperation while at the same time having well defined goa...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiscale Domain Decomposition: Algorithms and Analysis

Prosjektet utforsker en klasse av metoder for å løse partielle differensialligninger. Slike ligninger beskriver mange fenomener innen teknologi og vitenskap og er derfor viktige. Metoden som brukes, områdedekomponering, består i å dele opp problemet i mange delproblem. Hvert delproblem er defi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative technology development for tumor stem cell marker identification.

Nano-flow separation columns, based on either monolithic polymer filled columns (15-50 micrometer i.d.), or porous layer open tubes (10 micrometer i.d.), will be developed and used in multi-dimensional LC methods for identification of new protein biomarke rs, by comparing adult neural and tumor (...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hotspot Rift Interaction & Geochemistry of the North Atlantic Mantle: the Aegir Ridge 'Hole' in the Iceland Hotspot

P-bølge modellering av vertikalkomponentene i de havbunnseismiske (OBS) dataene innsamlet langs Aegir ryggen i 2010 antyder pålitelig avbildning av hele jordskorpen og øvre mantel. Gjennomsnittlig jordskorpetykkelse er modellert til 4.5 km, noe som er mindre enn for normal havbunnsskorpe og antyd...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spatio-temporal modelling and approximate Bayesian inference

The aim of this project is to provide solutions for two common challenges in spatio-temporal applications: making Bayesian inference in reasonable time, and provide a good approach to modeling and representing stationary and non-stationary Gau ssian random fields. This is done by ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecules in magnetic fields

Molecular electronic structure-theory calculations are mostly performed in the absence of magnetic fields, with the ability to include the effects of internal and external magnetic fields perturbatively, as corrections to the field-free description of the molecule. In the MOLMAG project, the mol...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

On the origin of the Denmark Strait Overflow Water

The North Atlantic Deep Western Boundary Current constitutes the lower limb of the Atlantic meridional overturning circulation (MOC), and, as such, is a crucial component of the Earth's climate system. Warm subtropical-origin waters flow northward across the Greenland-Scotland Ridge where they a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Radiative Transfer and Heat Budget Processes on Arctic Sea Ice

Sea ice in the Arctic has significant impacts on biology, oceanography, climate, and economic activities. Through a detailed system of interrelated measurement and modeling experiments, this project will result in a better understanding of the processes in first-year sea ice that affect its ene...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial and Categorical methods in Representation Theory

Prosjektet dreier seg om forskjellige deler av algebra. Motivert av konkrete eksempler, som hele tall og rasjonale tall, så kan man imitere regneregler som gjelder i disse konkrete eksemplene til å innføre abstrakte algebraiske strukturer. F.eks. er da de hele tall en ring med to operasjoner + og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

23nd Nordic Conference on Mathematical Statistics

Konferansen er i tillegg til påmeldte vitenskapelige fordrag planlagt gjennomført med 6 lengre oversiktsforedrag over utvalgte aktuelle tema, gitt av inviterte foredragsholdere av internasjonalt format. Søknaden gjelder i vesentlig grad dekning av utgif tene til reise og opphold for disse.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland