1,935 projects

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Component-oriented model-based security-analysis

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Late sequelae following radiotherapy - LASERA

Stråleterapi alene eller i kombinasjon med kirurgi kurerer nær 40% av alle kreftpasienter. Fortsatt dør ca. 18% på grunn av manglende lokal tumorkontroll ofte knyttet til sentrale residiver. Økt lokal tumorkontroll vil kunne oppnås ved å øke stråledosene til pasienter som mottar stråleterapi. Do...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Deep drilling in Lake Malawi, East Africa, and Lake Bosumtwi, West Africa: Preliminary core description and geochemical screening

During 2004 major dilling projects will be carried out in the sediments of Lakes Malawi and Bosumtwi (tropical Africa) under the auspices of ICDP and NSF. One of the primary goals is to obtain high-resolution records of environmental change in the tropics spanning the las 0.5-1.0 myr. This propo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Effects of energetic electron precipitation on the upper atmosphere

The main objective of this project is to study the effects of the electron precipitation on the upper atmosphere, such as changes in the chemical composition with focus on changes in the NO concentration, NO plays a crucial role in the lower thermosphere and in the upper mesosphere, and can destr...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Reaction mechanism elucidations in carbocation mediated hydrocarbon reactions over acidic zeolite type catalysts

This project supports the running cost for a commercial program package from Accelrys, specially designed for modeling heterogeneous catalysis and material science. In modern chemical research it is a prerequisite to combine the power of experimental kn owledge with insight obtained from a quan...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

IKT-2010 Visual Algebra and Raster representation of images

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

ALGO 2004 - Organizing the annual European multi-conference event ALGO 2004 in Bergen

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Transmisjons-elektronmikroskop

Elektronmikroskopi har en helt sentral plassering i forskningen innen en rekke felt av realfagene. Teknisk sett har mikroskopene og tilknyttet analyseutstyr utviklet seg meget sterkt de siste tiår, og kontinuerlig oppgradering og fornyelse er en grunnleg gende forutsetning for at forskningsprosj...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Advanced signaling for Multiple Input Multiple Output (MIMO) Wireless Application to High Speed Data Access Networks

Prosjektet skal fokusere på avansert signalering for MIMO-systemer, med applikasjonseksempler fra høyhastighets-, dataorienterte nettver, som HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Vi ønsker å kombinere diversitetsorienterte metoder med romlig multipleksing, for å oppnå en best mulig avveini...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Exact Algorithms for Hard Problems

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Mønstre i biodiversitet: Oppblomstringer og stabil sameksistens i den nedre del av marine næringsnett.

Prosjektet skal utforske det teoretiske og eksperimentelle grunnlaget for hvordan systemegenskaper oppstår fra samspillet mellom organismenes egenskaper og miljøet i den lavere del av det marine pelagiske næringsnettet. Eksperimentelt arbeid i laboratorie - og mesokosme-forsøk kombineres med mate...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SOLTEK - New technology for solar thermal utilisation

In spite of many years with scientific work, solar thermal energy gives only a margian contribution to the international energy system. Now methods and technological approaches seem necessary before the society is mature for full use of this enormous ener gy potential. The project is based on new...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Data center for observations from the solar telescope on La Palma

The Swedish solar observatory on La Plama was upgraded in mid 2002 to one meter diameter - the largest solar telescope in the world at a good astronomical site. The Institute of Theoretical Astrophysics of the University of Oslo financed 10% of this upgr ade and have also made contributions to t...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

The deep biosphere of the ocean crust: biomass, diversity, activity and biogeochemical cycles

Until recently it was generally believed that microbes could only thrive in the Earths surface regions. During the last years, observation of microbes in deep groundwater, oil wells and deep-sea hydrothermal vents, sub-seafloor sediments and oceanic igneo us crust has given increasing evidence fo...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Effects of traditional heathland management and its discontinuation on vegetation, Western Norway

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norwegian membership fee to ORFEUS

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUrpean Seismology) is a non-profit foundation that aims at co-ordination of digital broadband seismology in the Euro-Mediterrean area. It gathers and provides seismological waveform data to the scientific community through its data center. It ha...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FORM-Formidling

TV-dokumentar om kryptologi

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Parameter estimation and geometric fiber reconstruction from MR diffusion tensor images of the brain

The goal for the proposed project is to investigate mathematical and computational aspects of each step in the chain of DTI processing - from data acquisition to final reconstruction of gross fiber geometry in individual brains. We think this is a good project for a PhD candidate because it invol...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Theory-assisted design of catalysts for olefin metathesis

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Oeratoralgeraer (Operator algebras)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Reconfigurable Hardware - overseas fellowship

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

General support for the Algorithms Research group

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Molecular mechanisms of androgen action and prostate carcinogenesis

Androgens have a pivotal role in the development and maintenance of the male reproductive system, the normal prostate, as well as the initiation and progression of prostate cancer. Prostate cancer is the most commonly diagnosed non-cutaneous cancer and se cond leading cause of cancer death in men...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

FORM-Formidling

Lille My - Jenter og fysikk - feltstudier

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IPCC Spesialrapport om karbonfanging og lagring

Prosjektet består i bidrag til utarbeidelse av en "Special Report on Carbon Capture and Storage" til det mellomstatlige klimapanelet (Intergovernmental Panel on Climate Change). Prosjektleder er utpekt til "lead author" for ett av kapitlene. Arbeidet best år i innhenting og vurdering av publisert...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norsk kontinentalmargin nettverk (NORMAR)

Kontinentalmarginer har de siste årene blitt et stort satsningsområde i internasjonal geo-forskning. Mange land (bl.a. Frankrike, Japan, Storbritannia og USA) har etablert nasjonale marginprogrammer og nylig ble EUROMARGINS etablert under det europeiske E SF EUROCORES programmet. Norge kan også v...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MiSMoSS - Middleware Services for Management of Shared Space in Large-Scale Distributed Interactive Applications

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

CREOL: A formal framework for reflective component modelling

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FORM-Formidling

Venus-passasjen 8. juni 2004

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo