0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utholdenhetstrening for å optimalisere prestasjonsutviklingen i langrenn

Norge har lange tradisjoner innen utholdenhetsidretter, og spesielt i langrenn hvor norske utøvere har vist ekstraordinære prestasjoner over mange tiår. Disse prestasjonene er basert på en sterk treningsfilosofi som kombinerer erfarings- og forskningsbasert kunnskap («beste treningspraksis»). Det...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og koronasituasjonen har bidratt til økt bruk av digitale plattformer. Parallelt ser vi imidlertid en kritikk av de digitale plattformenes makt og rapporter om «skjermtretthet» og «mobiloverdose». Siden 2019 har Digitox-prosjektet studert disse feno...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy

Europeiske og amerikanske forskere har nylig oppdaget det uvanlige oppsvinget av kvinnelige forfattere og filosofer i det tidligmoderne Italia (1350–1700), et antall som langt overskrider kvinnelige forfattere i andre land i renessansen. I den samme perioden sirkulerte forfatterskapet til den hel...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IGEL Society for the Empirical Study of Literature biennial conference at The Reading Centre, Univ. of Stavanger, July 2018

Digitale teknologier blir stadig mer utbredt i norske barnehager. Nettbrett med berøringsskjerm, som iPad, anses som spesielt brukervennlige for yngre barn, bl.a. fordi de innebærer mindre krevende finmotorikk. Interaktive digitale teknologier gir også andre muligheter for formidling av fortellin...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic Urban Development in the Digital Age

Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen (DEMUDIG) undersøkte omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT/sosiale media i byutviklingsprosesser. Vi studerte innbyggerdeltakelse i områdeløft, dvs. prosjekter der lokale myndigheter søker å forbedre bestemte områd...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence

Menneskeofring og verdi: rammene for hellig vold Dette prosjektet har utforsket spenningene og tvetydighetene vi finner mellom sakralisert og profan vold gjennom undersøkelser av hvordan spørsmål om verdi innvirker på handlinger av menneskeofring og relaterte former for vold. Prosjektgruppen har...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

HimalConnect har undersøkt kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategier i møte med naturkatastrofer og klimaendringer i buddhistiske samfunn i Himalaya. Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har de siste årene blitt utsatt for klimarelaterte naturkatastrofer som flom fra smeltende isbreer (GLOF...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Digitaliseringen av offentligheten kan utfordre medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen, og for en annen type kommunikasjon mellom folkevalgte og velgere. CEPOL studerer hvordan digitalis...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DroneSAFE - Drones that make Safe Aerial Filming Easy!

DroneSAFE var et samarbeid mellom Staaker Company AS og SINTEF Digital som hadde som mål å utvikle en ny drone-plattform og sensorteknologier som er i verdensklasse med hensyn på presis og robust følging av brukeren, samt sikker, autonom flyging mellom hindringer. Disse fremskrittene ville gjøre ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) skal gi tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (K...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Grønt granulat for kunstgressbaner

Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt grønt bionedbrytbart granulat før kunstgressbaner i Norge. Prosjektet skal bidra til økt bruk av restråstoff (trefiber) og betydelig økt verdiskaping gjennom foredling av trefiber til kunstgressgranulat. Samtidig skall ett betydende miljøproblem med ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Narrativt Støtte i Interaktive Formidlingsinstallasjoner

Forskningsprosjektet studerer narrative effekter på engasjement og motivasjon i digital spillbasert læring. Fagområdets utfordringer ligger dels i at det er vanskelig å skille påvirkningsfaktorer fra hverandre i spillanalyse, siden spill har den iboende kvalitet at de må inkludere minst to (men o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Elektronisk populærmusikk som analog og digital kulturarv Tromsø-scenen 1987 - 1997

Introduksjon: PhD-prosjektet Å ta vare på det flyktige skal produsere ny kunnskap kring korleis populærmusikk blir til kulturarv, og kring innsamling og forvalting av digital kulturarv i museum og arkiv. Denne nye kunnskapen kan vidare vere med å heve statusen til populærkultur, populærmusikk ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector

Bruk av digital medieteknologi har på grunnleggende vis endret hvordan musikk og annet kulturinnhold blir produsert og distribuert, samt mulighetene for få inntekter fra det. Dette prosjektet har brakt sammen forskere innen medier, musikk, økonomi og opphavsrett til tverrfaglig analyse av hvordan...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1400-1600

Omkring seksti alterskap produsert i Antwerpen, Brussel, Mechelen og/eller i det nordlige Nederland befinner seg i dag i Skandinavia. I tillegg til å gi oss kunnskap om verkstedpraksis og handelsmønster, er disse også gode kilder - for ikke å si gode bilder - på samtidens religiøs praksis. Prosje...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo