0 projects

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Awarded: NOK 242.7 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIVA

...

Awarded: NOK 554.9 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Awarded: NOK 582.5 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

ESTO-prosjektet, en tilnærming til europeisk forskning. Samfinansiering med EU-seksjonen prosjekt 168035/D10.

Instruks for koordinator Asbjørn Okstad Forskningsleder skal bidra til at FOKUS- instituttene, samt NIFU STEP, får best mulig utbytte av å delta i ESTO-nettverket. Når vi i denne sammenheng bruker begrepene FOKUS eller FOKUS-instituttene inngår også NIFU STEP i dette begrepet. Koordinator utfører...

Awarded: NOK 23,064

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Awarded: NOK 46,999

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgif

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 401.4 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Awarded: NOK 171.0 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Overgangsstøtte til STEP-gruppen. Se prosjekt 161726/V10.

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Omstillingsstøtte til STEP-gruppen for 2005 og 2006. Se adm. notat.

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning AFI - Arbeidsforskningsinstituttet (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Awarded: NOK 72.2 mill.

Project Period: 2003-2014

Location: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Grunnbevilgning NIFU STEP. Se prosjekt 1617267V10.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Awarded: NOK 248.6 mill.

Project Period: 2003-2022

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 24.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 39.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 56.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 36.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 253.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 46.7 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 69.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 21.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestfold og Telemark