1,027 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Intratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer

Prosjektets hovedmålsetning er å studere sammenheng mellom intratumor klonal heterogenitet og grad av lymfeknutespredning til axillen, som er den viktigste prognostiske faktor med tanke på tilbakefall og spredning ved brystkreft. Vi har tatt ut DNA fra et utvalg av primære brystkreftsvulster med ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ITEM: Dissecting phenotypic heterogeneity of human melanoma: building a rationale for active immunotherapies

Kreftsvulster er ofte sammensatt av ulike celletyper. Denne tumorheterogeniteten ses ofte i malingt melanom. Det viser seg at slik heterogenitet er en viktig årsak til at hudkreft-svulster utvikler resistens mot immunterapi. Mange pasienter får en "blandet respons" mot immunterapi. Dagens immunte...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized placebo controlled phase II study with Metformin in metabolic-unbalanced breast cancer survivors at higher risk for recurrence

Metabolsk ubalanse som metabolsk syndrom, vektøkning, sentral fedme, forhøyet insulin og blodsukker og insulinresistens, er sterkt assosiert med tilbakefall av brystkreft og dårligere utfall etter behandling. Prekliniske og kliniske studier har vist at metformin, det mest brukte medikamentet ved...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

TRANSCAN-ERA-NET Translational Cancer R

Nanoparticle-Enhanced molecular Fluorescence-Endoscopy for detection of early-stage colorectal adenocarcinomas

Kolorektal kreft har lav overlevelsesrate. Over halvparten dør av sykdommen i løpet av fem år etter å ha fått diagnose. Sykdommen diagnostiseres i dag ved hjelp av kolonoskopi, hvor en fiberoptisk slange føres inn i tarmen og overfører bilder av tarmveggen. En stor andel små kreftsvulster blir de...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

An integrated approach for epigenetic risk assessment and biomarker development for breast cancer in prospective cohorts

Epigenetikk er forandringer i genuttrykk som gir korttidstilpasning til endringer i ytre miljøbetingelser og et stressfylt miljø, og som ikke har sin årsak i nukleotidsekvensen i DNA, men skyldes bare kjemiske endringer i nukleinsyrer eller DNA-bindende proteiner. Epigenetikk i dag representerer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

TRANSCAN-ERA-NET Translational Cancer R

Metabolomic profiles throughout the continuum of colorectal carcinogenesis

Prosjektet "Metabolic profiles through the continuum of colorectal carcinogenesis" forkortet "MetaboCCC" ble etablert som et svar på ERA-NET translational cancer research (TRANSCAN) initativ, Joint Transnational Call 2012, hvor NFR og Kreftforeningen er støtteorganisajoner. MetaboCCC inkluderer ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland