0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding Male Gamers

Dataspill og dataspilling har tradisjonelt blitt sett på som en gutteaktivitet, en forestilling som sakte endres etter at dataspill har blitt et medium for en stor og mangfoldig spillerbase. Samtidig er spillkulturen fortsatt et område der kjønn fortsatt skaper friksjon. Denne friksjonen handler ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and representation

At a time when streaming platforms provide access to film and television from all over the world, DIGISCREENS focuses on how these platforms contribute to transform social and cultural dynamics in Europe. The project asks how the increased possibilities for audiences to watch audiovisual content ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Double-edged Sword of News Recommenders Impact on Democracy (NEWSREC)

NEWSREC-prosjektet studerer de negative og positive implikasjonene av algoritmer som er utviklet for å anbefale nyhetsinnhold til folk. Vi fokuserer på en av de mest opphetede debattene knyttet til konsekvensene av anbefalingsteknologi: i hvilken grad algoritmer leder folk inn i såkalte «filterbo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

MUCS studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner som klimaendringer, koronapandemien og en konfliktfylt verdenssituasjon. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter slike kriser gjennom mediebruk i hverdagen. Formålet med prosjektet er å forstå hva mediebruk betyr for hvordan vi forhold...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POS-ERC: Videreutvikling av The Politicization of Game Culture

Med utgangspunkt i en hypotese om at konfliktlinjene i spillkulturen er politisk orientert og har sammenheng med andre politiske tendenser i samfunnet, er det overordnede målet ved ERC-prosjektet The Politicization of Game Culture å utvikle en ny empirisk basert teori om politiseringen av spillku...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Awarded: NOK 47,138

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

News Angler: Discovering unexpected connections in the news

News Angler-prosjektet har hatt som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet har derfor utforsket hvordan teknikker fra kunstig intelligens (KI eller "AI") kan utnytte s...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015

Prosjektet tok utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk på området. Spørsmålet er hvorda...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NMLs medieforskerkonferanse 2016: Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte?

NMLs konferanse 2016 tar for seg viktige utviklingstrekk i medieforskning og -bransje, nasjonalt og internasjonalt. Temaet "Mot fremtidens medielandskap" blir spesielt relevant lokalt i Bergen, pga UiBs inntreden i den kommende medieklyngen Media City Bergen. På mange måter er det mediebransjens ...

Awarded: NOK 48,026

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in "The Age of Big Data" (MeCIn)

I følge Grunnlovens §100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Idealet som ligger til grunn for dette kravet er styrende for norsk medie- og kulturpolitikk, som har som mål å øke mangfoldet i tilbudet, stimulere til bred deltagelse i politisk debatt, og samtidig op...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media

VISmedia-prosjektet handler om samfunnsmessige implikasjoner av visuelle teknologier og innovasjon i nyhetsmediene. Prosjektet er tverrfaglig og transnasjonalt. Det bygger på prinsipper for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og svarer på de store globale samfunnsutfordringene kunnska...

Awarded: NOK 18.8 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The GTA Project: Games and Transgressive Aesthetics

Dataspill kritiseres ofte for sine mange og overdrevne voldsfremstillinger, og også for sin unyanserte fremstilling av kjønn. Men hvordan oppfattes slike fremstillinger mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan en situasjon være i et spill før spillere oppfatter det som spekulativ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

Prosjektet har evaluert effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som har blitt evaluert omfatter eierskapsbegrensninger, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. Det har blitt samlet inn i overkant av 830...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kringsatt av fiender: Dataspill i språk- kultur- og samfunnsfag ved Nordahl Grieg videregående skole

Utgangspunktet for forprosjektet er en unik satsning på dataspill i undervisningen blant flere lærere ved Nordahl Grieg, med støtte og oppmuntring fra skolens ledelse. De har gjort relativt omfattende forsøk med blant annet Civilization IV (norsk, engelsk og samfunnsfag), The Last of Us (norsk) ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

The relationship between cultural traditions and principles of biomedical ethics, Yuan Li - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ekfrase: Nordisk tidsskrift for visuell kultur

Se Vedlegg A

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Accessing and analysing the blogosphere: charting the distribution, flow and development of statements across online social networks.

Det overordnete målet med prosjektet har vært å utvikle metoder og verktøy som kan bidra til å identifisere, analysere og visualisere distribusjon, flyt og utvikling av kunnskap og holdninger i sosiale medie-nettverk, spesielt blogger. Prosjektets del-mål: 1. Samle og legge til rette for analy...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crossroads Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change

Climate Crossroads handlet om forholdet mellom klimapolitikk og medier, og hvordan disse påvirker hverandre. Prosjektet har kartlagt og analysert hvordan ulike former for klimapolitikk er dekket i et ulike typer medier. Klimapolitikkens sammenheng med andre samfunnsspørsmål er viktige tema i pros...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Panamanian Museums: History, Contexts and Contemporary Debates

...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online media participation and the transformation of the public sphere

The project's overall research question is: what are the consequences of online media participation for the structure of the public sphere? To answer it, the project compares communicative forms online with traditional mass media. In so doing, the project develops and utilizes two interrelated a...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Transfigurations: Violence, Death and Masculinity in American Cinema

...

Awarded: NOK 24,499

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Goodnow, Katherine norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Image-Music-Text: Discovering Album Aesthetics

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Development issues in the design of effective computer interfaces: A case study in computer based-testing and English language

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

LAND: The Economics of Bushmeat Exploitation - a dynamic integrated model of the bushmeat hunting & trading system in Sanaga-Cross river reg

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Virtual Exhibits - Theory, methods, and tools for development of virtual exhibit on demand

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland