0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Making racism: Racial Relationships, Identity, and the State in Colonial Sudan, 1898-1956

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - 4. år - Working Youth in Early Modern Europe

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe.

"Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe" er et forskningsprosjekt som søker en helhetlig forståelse av eldre steinalders bergkunst på den skandinaviske halvøy. Mesolittisk bergkunst inneholder grovt sett to måter å avbilde dyr på; enten so...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - 4. år - Shakos, slouch hats, and zouves

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Caught in the middle: Experts on European Integration in the Norwegian Civil Service, 1960-1972

-

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Davvisámi mánáid giellaovdáneapmi [North Sami child language acquisition]

I DASAGO-prosjektet forsker vi på hvordan nordsamiske barn tilegner seg nordsamisk som morsmål. Prosjektet består av tre deler: I. Utvikling av forskningsmateriale om samisk barnespråk, II. Undersøkelser av strukturelle aspekter av nordsamisk barnespråk, og III. Kunnskapsutveksling med instanser ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Emergence of Non-Canonical Case Marking in Indo-European

I mange språk i verda finst det verbale predikat der subjektet ikkje står i nominativ kasus, men i akkusativ, dativ eller genitiv. Slike strukturar, eller relikt av slike strukturar, finst i engelsk og nederlandsk, så som e. methinks, meseems og n. me dunkt. I mange andre indogermanske språk fins...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Clouds and Concerts: Mediation and Mobility in Contemporary Music Culture.

Sky & Scene undersøker hvordan de siste års teknologiske omveltninger har påvirket musikklytting, musikkdistribusjon og publikums opplevelse av livemusikk. Festivaler og strømmetjenester som WiMP og Spotify er blant de områdene som har endret seg mest i musikkulturen det siste tiåret, og er det e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constructing a "People's Community": The Dual Processes of Inclusion and Exclusion in National Socialism

Anhalt, med sentrum i hovedstaden Dessau, var et industrielt kjerneområde i Tyskland i mellomkrigstiden. Her lå Junkersverkene, som gjorde Dessau verdenskjent. Etableringen av Bahaus i 1925 gjorde at Anhalt ble ansett som et arnested for modernismen på 19 20-tallet. Videre var Anhalt siden 1918 s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES - Communication in Context / Words in Worlds

-

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

An Ethical Reading and a Reading in Ethics. A Study of De la Gardie 4-7 fol

-

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Eighth International Symposium on Bilingualism (ISB8)

"International Symposium on Bilingualism" (ISB) regnes av mange som det ledende internasjonale forumet for diskusjon og spredning av forskningsresultater om to- og flerspråklighet. Vertskap for den åttende ISB-konferansen i 2011 er Institutt for lingvisti ske og nordiske studier (ILN) ved UiO, og...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Korrupsjon i Norge 1790-1830

Postdoktorprosjektet er en undersøkelse av misligheter og korrupsjon i det norske embetsverket i perioden 1790-1835. Det var en klar utvikling mot et mer byråkratisk embetsverk i Norge i perioden. For å kunne forstå denne fullt ut, er det nyttig å kunne sammenligne Norge med Danmark og til en vis...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

NIME2011 is an interdisciplinary conference gathering 200-500 participants from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on new musical interface design. The conference is open to both scientific and artistic presentations. Par ticipants come from a number of different...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Second Nordic Conference of Linguistics

The Second Nordic Conference of Clinical Linguistics er en konferanse som tar sikte på å fremme utveksling av vitenskapelige resultater og nordisk samarbeid innenfor feltet klinisk lingvistikk og fonetikk, som har språk- og kommunikasjonsvansker som sitt hovedfokus. Konferansen arrangeres av Ins...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causation in Science - An interdisciplinary study of causal processes

For å lete etter kausale sammenhenger, trenger vi vitenskapelige metoder. Men hvilke metoder er best egnet? For å finne årsaker, må vi ha en for-forståelse av hva kausalitet er. Mens forskere forholde seg til de konkrete detaljene, er det filosofer som i det abstrakte forsøker å finne ut hva det ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Christian Krohg's Naturalism: Painting in the Light of Émile Zola's Méthode Expérimental

This project will investigate how Zola's naturalistic ideas were integrated into a painterly program by Christian Krohg (1852-1925) and how a naturalistic discourse was created in Scandinavian art in the 1880s. I claim that Krohg?s naturalism must be unde rstood as an art inspired by Zola and his...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The child and the book 2011

Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo har påtatt seg å arrangere The child and the book i Oslo 8.-10- april 2011. Norsk barnebokinstitutt er samarbeidspartner, og tar på seg åpningsarrangementet på Nasjonalbiblioteket fre dag 8. april, jamfør vedlagte program. Lø...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Archive in Motion.

Utgangspunktet for prosjektet var utfordringene arkiver og andre institusjoner for lagring av kulturelt minne står overfor i en situasjon der dokumenter i økende grad overføres til digitale formater og der hevdvunne ideer om dokumentenes stabilitet og permanens erstattes med et fokus på rask over...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Den 27. nordiske historikerkonferanse - Tromsø - 11.-14. august 2011. Arrangementsansvarlig: Institutt for historie og religionsvitenskap

For nordiske historikere er de nordiske historikermøtene store begivenheter. Møtene, eller konferansene, er anledninger der et stort antall av Nordens historikere møtes, diskuterer og lærer hverandre å kjenne. Historikermøtet går tilbake til 1905, da de t første ble arrangert, den gangen riktig...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Metonymy in Context and Communication

Tenk deg at du jobber på kafé. Det er en hektisk tid på dagen og mange gjester venter på bestillingene sine. Mens du holder på å servere et ungt par, gjør kollegaen din deg oppmerksom på at "Ost og skinke-baguetten i hjørnet er i ferd med å bli utålmodig". Forutsatt at baguette med ost og skinke ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890-1937

Prosjektets hovedmål var å skaffe ny kunnskap om en nærmest ukjent periode av Kina og Norges felles fortid. Både Norge og Kina var del av det som blir omtalt som verdens første globale økonomi. Det var likevel fremdeles langt mellom Norge og Kina. Hvordan kunne det ha seg at et lite land som Norg...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Place and Displacement: Exhibiting Architecture

Her skal teksten inn på norsk. Se veiledningen over, oransje spørsmålstegn.

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

4th International Conference on Digital Storytelling "create - share - listen" Lillehammer 5.-7. februar 2011

I samarbeid med Center for Digital Storytelling, Berkeley, California, arrangeres den 4. internasjonale konferansen om digital historiefortelling på Lillehammer 5.-7. februar 2011. Formålet med konferansen er: - å setter søkelyset på og utforske det øken de mangfoldet i bruken av digital histori...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjon, region og landskap i norske jernbanedebatter 1840-1908. Doktorgradsprosjekt ved Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut

Hva er geografi? Hvordan skapes kunnskap i kommunikative prosesser? Hvordan oppstår, utfordres og forandres diskurser som fører til politisk handling? Hvordan utviklet idéen seg om at et lands geografi kan forandres med hjelp av teknologi? Dette er de sentrale problemstillingene i doktorgradsavha...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Frege and the Distinction between Science, Literature and Philosophy

So far, the project has had results within four areas: 1) A paper that focuses on questions concerning the status of Frege's philosophical writings (paper nr 1 in this report) has been submitted to an internationally renowned journal. Paper nr 2 in this report, a paper on Frege, Wittgenstein and ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Making of Europe. Visions of Europe in the American Marshall Plan Film Productions (1948-1954)

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Oppfølgingssymposium arkitektur.nå 1.oktober 2010

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORESChants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from Carolingian to Early modern Europe

NTNU-prosjektet «Chants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from the Carolingian era to Early modern Europe» (CBB) ble gjennomført 2010-2014 som del av «EurocoreCode»-programmet. EurocoreCode ble organisert av European Science Foundation. Målet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - 4 year grant - The ECA's battle against the militraization of American Foreign Aid

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke