0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Developing a feeding protocol for grow-out Atlantic halibut based on growth, physiological and behaviour responses to feeding frequencies

Atlantisk kveite har vært en del av norsk akvakultur siden 80-tallet, men kveitens biologi skiller seg fra de vellykkede laksefiskene og det har vist seg utfordrende for kveiteopprettere å lykkes kommersielt. En av de gjenværende flaskehalsene i bransjen er langsom vekst på grunn av lavt fôrinnta...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative sustainable solutions for improving the safety of dietary properties of seafood.

Tarelaks AS er en bedrift eid av lakseoppdrtterne Sulefisk AS, Osland Havbruk og Engesund Fiskeoppdrett. Sammen med tareselskapet Hortimare og Møreforsking har bedriftene fått 3 FoU konsesjoner på IMTA (integrated multitropphic aquaculture) hvor de skal utvikle tare og lakseoppdrett sammen i kome...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Fra human oppdrett til human foredling - DP018

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland