6 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

An AI driven Algorithm for Mitigation & Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks , AITEM

Application for ERVC Starting Grant 2021 The objective of the AITEM project is to develop an effective AI supported Algorithm for Mitigation or Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks. The AITEM algorithm shall be used for addressing current, developing and forecasted ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovation Game An AI based meeting place for investors and start-ups.

A meeting place with the current reserved work title business profiler, unlocking the power of using AI ,robotics and algorithms for effective and straight matching investors and start-ups. The meeting place shall assist by means of AI and Algorithms the start-ups through several AI/Algorithm...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen Catalyst

Through the research and development preformed under the Industrial PhD with collaborating partners at University of Iceland and at Gøteborg University we are increasing activity and teaming up for a larger European research program on the catalyst currently being used to form Rydberg and Ultra D...

Awarded: NOK 21,599

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Powering subsea manifolds with subsea ocean and tidal turbines

Norrønt AS hereby presents a Forprosjekt to a Demo 2000 project to equip a sub sea manifold with a vertical axis style turbine to generate electricity at the sub sea reducing and or eliminating the need for the power quad element in the subsea umbilical. A subsea turbine will generate the power...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flyt forbedere for olje rørledninger

Norrønt a.s., har etablert en partner avtale med firmaet QS Energy i det Nordiske markedet, et Amerikansk firma basert i California, USA. Firmaet QS energy har fremskaffet via omfattende forskning en patentert flyt forbedrer teknologi ( AOT ) for olje, som benytter et pulserende elektrisk felt s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Katalytisk formasjon av Rydberg Hydrogenfaser

Denne doktograden tar for seg Rydberg materie og formasjon til ultratett hydrogen. En flyktig kondensert fase som er svært vanskelig å oppnå. Prosjektet hadde ett stort gjennombrudd i 2017 hvor vi gikk fra å ha en eksperimentell reaktor til demonstrasjonsreaktor. Systemet er nå stabilt med konsis...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken