0 projects

FORNY20-FORNY2020

Mobai Commercialisation Project

Kan vi stole på den nye ansiktsteknologien til bruk i systemkritiske tjenester? Ansiktsbiometri er et milliardmarked i dag med betydelig vekst. Et problem med bruk av biometri er risikoen for flere nye typer angrep. Systemer for ansiktsgjenkjenning risikerer å bli lurt av noen med masker eller...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

New drug for treatment of multiple myeloma patients

Prosjektet har som mål å kommersialisere et medikament til bruk ved benmargskreft, en kreftform som forårsaker 2% av kreftdødsfallene og tar hele 15% av alle kreftmedisinkostnader. Benmargskreftcellene ødelegger ben- og benmargsfunksjonen, svekker immunforsvaret, forårsaker alvorlige infeksjoner,...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Development of a novel targeted therapy against Triple-Negative Breast Cancer

Brystkreft er en grusom sykdom for alle pasienter som er rammet. Heldigvis for noen, finnes det flere varianter av brystkreft. Mens noen former er ekstremt aggressive, kan andre effektivt bli behandlet eller fjernet kirurgisk. En undergruppe blant de mest aggressive formene for brystkreft er kalt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

AiBA - Author Behavioural Analysis, to keep children safe online

Et tverrfaglig team av forskere og forretningsutviklere, med utspring fra Norwegian Biometric Laboratory ved NTNU, har utviklet en ny og nøyaktig teknologi som kan oppdage personer med uønsket adferd som feks cyber grooming, toxicity og falske profiler på internett. Løsningen er basert på maskin...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Den norske oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôr-ingredienser....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet en del om hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig identifisering. I Norge identif...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: A Biologic Therapeutic for Pulmonary Fibrosis.

Vi har utviklet en biologisk substans som hemmer en sentral mekanisme ved progressiv fibrose, det vil si eksessiv dannelse av bindevev med nedfelling av kollagen (arrvev) i organer. Progressiv fibrose er en viktig årsak til organsvikt og død ved en rekke kroniske sykdommer i hjerte, lunger, nyrer...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ti...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Det er ingen mangel på bevegelsessensorer. Etter revolusjonen innen mikroelektronikk og MEMS har vi nå akselerometre til lav pris, gyroer, GPS, 3D-kameraer, Time-of-flight sensorer, ultrawideband radar (UWB) fyrtårn og radarer. For nøyaktig 3D-plassering ved triangulering eller ekkolokalisering o...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sprekker i bergmassen reduserer innlekkasje og ivaretar grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen. Forinjeksjon reduserer også andre komplikasjoner relatert til innlekkasje...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ød...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodus...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: FutureMDR - A novel antimicrobial to combat multi drug resistant infectious diseases

Multiresistente mikroorganismer er et stadig økende problem for folkehelsen. I USA og Europa er det nå ca 50000 dødsfall årlig som skyldes resistensproblematikk. Metisillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistent Enterococcus (VRE) ble nylig identifisert av WHO som det viktig...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage