55 projects

ISPHUM-ISP - Humaniora

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et samarbeide mellom syv universitet (fem partnere og to tilknyttede universitet) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre PhD-forskere et tredelt program gjennom teo...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) er en nyetablert forskerskole. Den har åtte partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. Vårt mål er å styrke studentenes intellektuelle rekkevidde og spesialistkompetan...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Tromsø

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for forsvarsstudier

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Det teologisk menighetsfakultet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Norges Handelshøyskole NHH

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiT-HSL

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergrupper ved NTNU

...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Kulturhistorisk museum

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergrupper ved Norsk institutt for kulturminneforskning

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergrupper ved Universitetet i Bergen

...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Agder

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU Vitenskapsmuseet

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-SV

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland