0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et samarbeide mellom syv universitet (fem partnere og to tilknyttede universitet) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre PhD-forskere et tredelt program gjennom teo...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intelle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Ikke relevant

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestfold

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Tromsø

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for forsvarsstudier

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Det teologisk menighetsfakultet

n/a

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Norges Handelshøyskole NHH

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiT-HSL

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetsmuseet i Bergen

Viser til sluttrapport

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-HF

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved NTNU

-

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

-

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Ikke aktuelt

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Kulturhistorisk museum

Senter for vikingtidsstudier (ViS) ViS arbeider med ei rekkje prosjekt innanfor vikingtid, og siktar mot å undersøkje dei gjennomgripande endringane som fann stad i dei skandinaviske samfunna i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

Ikke aktuelt

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Bergen

Ikke relevant for rapporteringen

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tildelingen (Forskningsrådets ref. 284388) har vært øremerket 3 spesifikke forskningsgrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO): Humanitarianism, Law and Ethics, og Regions and Powers. Formålet har vært å la disse forskningsgruppene engasjere seg i nettverksvirksomhet og internasjonalt samar...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Agder

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Oslo - Det teologiske fakultet

-

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Samisk Høgskole

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku