0 projects

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

INSTFUS-midler til NGI

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

INSTFUS-midler til NIVA

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus skal være på forsknings- og innovasjonspolitikk. Tidsskrifter retter seg mot lesere som er invo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Balancing Exploration and Exploitation: Connecting Micro and Macro (BEECO)

Prosjektet tar utgangspunkt i et kjerneproblem i norsk økonomi i dag, behovet for å gå fra oljeavhengigheten og å skape en mer konkurransedyktig økonomi basert på klatring i eksisterende verdikjeder og produkter med høyere verdi på eksportmarkedet, og samtidig skape nye produkter, eksportnæringer...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Mission (im)possible? How to deal with the quest for extensive structural change: A review (scoping paper)

Den viktigste måten å utvikle en økonomi på er ved bruk av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller forretnings-modeller som fører til strukturelle endringer innenfor eller på tvers av sektorer. Det er derfor viktig for politiske aktører å ha tilgang til kunnskap om hva som driver slike pr...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Innovation policies for economic restructuring: combining actor based and system based strategies

Omstilling av næringslivet krever både endringer i nye og etablerte bedrifter og i deler av omgivelsene som på ulike måter støtter bedrifters omstillinger, dvs. i innovasjonssystemer. Prosjektet diskuterer kunnskapsstatus for omstilling av regionalt næringsliv (der regioner omfatter deler av ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

The dynamics of technology, trade and regional economic restructuring

Handelslitteraturen beriker vår forståelse av økonomisk omstilling. Vi anvender dataressursene som er tilgjengelige i Norge for å ta opp utvikling av kunnskapsbasen på regionalt nivå og betydningen av økonomisk omstilling. Scoping-prosjektet har tre mål: 1. Det teoretiske arbeidet vil gjennomgå ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Innovation policy beyond myopia: Challenges of new path development and implications for innovation policy

Norge ble hardt ramt av fallet i olje-og gasspriser siden 2014. Effekten av dette prifallet var mest merkbar på Sør- og Vestlandet, hvor olje og gass var mest dominerende i den regionale økonomien. Det er derfor et stort behov for en industriell restrukturering i den norske økonomien generelt, og...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

R-Quest - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies

Hva kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet? Dette er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Over åtte år skal R-QUEST styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk gjennom å undersøke: 1.Hva er - og hvordan defineres - forskningsk...

Awarded: NOK 56.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo