0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

On-line flerfaset strømningsanalyse av brønnstrøm i produserende brønner og transportledninger mht til fasesammesetn., slug og strømnforhold

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole ultrasonic imaging and measurement for well intervention

In all kinds of well operations such as drilling and completion, maintenance and intervention and final abandonment, the nature of the work is such that it must be carried out blind. In many of these situations it would be very helpful to see the objects causing the difficulty. Cameras for downho...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEMO 2000 LOWACC development project

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Improved overburden and reservoir characterization combining seismics and rock physics

...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole gravity slip separator

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

GeoScale - Reservoir Simulation on a Geological Scale

...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Geomechanical Data

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mange...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Effects of crude oil on the CO2 corrosion of carbon steel - Potensial for improved corrosion protection

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Automatic vector processing of OBS data

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Composite Riser

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration and qualification of RMR - Riserless Mud Return System

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ResMan Downhole Water Monitoring System - Field Verification

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towards seismic e-fields

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

IPU™ Phase III - Design, Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of IPUtm according to DnV RP-A203

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qu Bin, kinesisk statsstip 2003/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Two-phase flow, foams and emulsion in porous media

Study dynamics of interfaces in porous media using the numerical model developed by Aker, Knudsen, Måløy and Hansen in close collaboration with Professor Måløy's experimental activity. The model is at this point not capable of handling foams (i.e. multipl e interfaces in a single pore). The focal...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Permeability and stress paths

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Integrated hydrocarbon system analysis and hydrocarbon quality assessment, South Viking Graben Area, North Sea

The project will integrate geo- and yield-history work with oil and gas quality alterations. This involves work into the areas of source rock variability, yield compositions through the oil maturation window, and in-reservoir alterations such as biodegrad ation and segregation. Once integrated, s...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Hydraulic Fracture

The project seeks to explore quantitatively the formation of hydrofracture, their pattern characteristics and their emergent transport properties. The aim is to do this by a combination of computer simulations and two different model experiments. The stud ent and post-doc will work within the ful...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification of automatic voltage control system for the CEC technology Compact Electrostatic Coalescer

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Increased Reservoir Imaging Capability and Monitoring Efficiency using Permanent 4C/4D Fibre Optic In-Well Seismic Systems for Offshore Inst

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Xfactor - a 3D visualisation engineering support tool for planning, implementation and operation of subsea installations of the offshore ind

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Down-hole (NED-I-HULL) sand moitoring system

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field Demonstration of Drilling CompRiser in live drilling operations for Petrobras, offshore Brazil.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Industrialisation of an in-line and on-line Oil in Water (OiW) Monitor for Topside Applications

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification of Semi-compact Subsea Separator with Integrated Sand management System

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vessel Internal Electrostatic Coalescer

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Celler for testing av høytemperatur oljebrønnsement

Det søkes om midler til å kjøpe 5 stk. celler for ikke-destruktiv testing av oljebrønnsement ved høye trykk og temperaturer. Cellene skal i første omgang brukes til å utvikle bedre og mer miljøvennlige produkter for høyetemperatur oljebrønnsement. Kvartsmel har så langt vært brukt for å hindre s...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Agder

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Ultrasonic technology for improved exploitation of petroleum resources

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland