0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiskasjonsstøtte for Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Vi ønsker å være et viktig organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk. Selv om vi går over til elektronisk publisering er våre ambisjoner fortsatt å holde den samme faglige standard som tidligere. Vi håper at digitalt åpen tilgang kan føre til et høyere publikumstall og dermed gjøre tids...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Norwegian Journal of Missiology

NOTM utgis normalt med 4 nr. a 64 sider årlig. Opplaget er på ca. 400. Antall abonnenter er ca. 200. Det er et mål å formidle misjons- og religionsvitenskapelige artikler av høy faglig kvalitet som både dokumenterer misjonsarbeidet i nåtid og fortid, tar opp til drøftelse viktige misjons- og rel...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Norwegian Journal of Missiology

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Norwegian Journal of Missiology

...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Norwegian Journal of Missiology

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon 2007

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon, 2006

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon (102284/V20)

Norks tidsskrift for misjon skal være et åpent og økumenisk misjonsfaglig tidsskrift.

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon.

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 1989-2004

Location: Oslo