0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Minisymposium: X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media

X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media (suggestion as Minisymposium at 9th International Conference on Porous Media, Rotterdam, May 8-11 2017) X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of materia...

Awarded: NOK 29,724

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Contrast mechanisms in neutral helium microscopy applied to organic electronics

Utviklingen av nye elektroniske komponenter bestående av materialer med egenskaper mellom halvledere og plast er et raskt voksende teknologisk område. Organisk elektronikk tilbyr et enormt potensiale for levering av lavprisede elektroniske komponenter, som for eksempel solceller, sensorer og elek...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA)

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 6-7, 2016.The 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter was preceded by two workshops in 2014 and 2015.Soft a...

Awarded: NOK 45,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sonoporation-Emhanced Therapy for the treatment of Pancreatic Adenocarcinoma

Pankreatisk (bukspyttkjertel) adenokarsinom av duktal type (PAKD) utgjør den fjerde hyppigste dødsårsak i Europa forårsaket av kreft, og er den eneste kreftformen som ikke har vist noen forbedring i dødelighet på over 40 år. Faktisk er overlevelse kun anekdotisk med en 5-års overlevelsesrate på b...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools ...

Awarded: NOK 27.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards Design of Super-Low Ice Adhesion Surfaces

I dette prosjektet har vi allerede identifisert en ny mekanisme kalt MACI for effektivt å redusere isadhesjonen. Basert på denne mekanismen designet og laget vi PDMS-belegg med isadhesjon på 5,7 kPa. I den siste perioden fortsetter vi utviklingen av det nye MACI-konseptet for super lave isadhesjo...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomas...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

Solid Electrolytes for Li and Na-ion Batteries

I SELINAB prosjektet har i 2019/20 vært i avslutningsfasen. De fire prosjekt-tilsatte har utført mer eksperimenter og modelleringer, men et betydelig fokus har vært på publisering og kommunikasjon. Prosjektets hovedmålsettinger har vært tatt videre: beregningsbasert prediksjon av nye / forbedrede...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

8th Annual S.Net meeting: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

S.Net er the Society for the Study of New and Emerging Technologies. S.Nets årlige konferanser samler 100-150 deltakere fra alle kontinenter og fra humaniora, samfunnsvitenskap, STEM og policy. S.Net het opprinnelig Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, og har siden op...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Silicon anodes for Li-ion batteries - influence of binder, electrolyte and cathode

Forbedring av dagens Li-ion teknologi krever nye eller modifiserte materialer for battericellene. Silisium kan lagre 10 ganger så mye litium per vekt sammenlignet med grafitt, som er standard anodematerial for batterier per i dag. I tillegg er det lett tilgjengelig, har lav pris og er heller ikke...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of low-dissipation topological matter

Strømforbruk og strømtap er ikke bare en stor bekymring for en bærekraftig fremtid, de er også den største utfordringen for den fortsatte nedskalering av elektronikk. Tradisjonell elektronikk og magnetisk lagring er i hovedsak tapsfri på grunn av elektrisk motstand og magnetisk hysterese. På den ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Materials for Magnesium-Ion Rechargeable Batteries (ADMIRE)

Miljømessige hensyn og ønsket om å sikre fremtidig energibehov øker interessen for fornybare energiressurser som sol, vind, etc. Batterier, som har mulighet til å lagre og transportere energi laget fra fornybare kilder, blir sett på som en viktig del av dette økosystemet. Batterier består hovedsa...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Durable Arctic Icephobic Materials (AIM)

Etter at vi har testet mange kommersielle belegg i den førstfase for å lære sammenhenger mellom is adhesjon og andre fysiske parametere, fortsatte vi med å designe og produsere våre egne isfobiske belegg ved hjelp av forskjellige strategier. Hensikten er å sammenligne og velge den beste strategie...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Polarization PhotoVoltaics

I en solcelle er tradisjonelt solcellens spenning fullstendig knyttet sammen med det vi kaller båndgapet til det solcellematerialet man bruker. For eksempel er spenningen man kan få fra silisium, det mest vanlige halvledermaterialet i solceller, begrenset til rundt 1 volt. I dette prosjektet har ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

A novel high-performance BREAD TEXturizer and gluten substitute

HOFF SA generer gjennom sin produksjon av potetstivelse betydelige mengder biprodukter. I prosjektet BreadTex har det blitt undersøkt om det er mulig å videreforedle bistrømmer som i dag regnes som avfall til høyverdige produkter. Bistrømmene består blant annet av en stor andel potetrasp som inne...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Silicon product control for better Li-ion batteries

Batteriteknologi blir stadig viktigere og får en større og større plass i vårt energisystem. Fra lommelykter, PCer og mobiltelefoner, til elbiler og snart vil også hus og bygninger mange steder i verden ha sitt eget batteri for lagring av miljøvennlig fornybar strøm. I et fremtidig samfunn uten f...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CO2 Capture and Retention by Smectite Clays

Leire (lagdelte silikater) er tradisjonsbundne og lett tilgjengelige materialer med mange anvendelser, bl.a. i keramikk, som barrierer mot forurensning eller som rimelige fyllingsmaterialer. Såkalt smektisk leire består av ca. 1 nanometer tykke og ladede plater (negativ overflateladning og en min...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Industrial scale silicon-carbon composites adapted to battery grade anode material

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet i dag. Ytelsen på disse...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Cenate - Centrifuge Nano Technology: Silisiumanoder til Li-ionebatterier

Dagens lithium ion batterier må få økt kapasitet for å muligjøre en større rolle i overgangen til mer fornybar strømproduksjon i energimiksen og blant annet lengre rekkevidde for elbiler. Dette kan oppnås ved å delvis erstatte karbon i anode delen av batteriet med silisium. De metodene som til nå...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Østfold

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - In-kind Contribution

...

Awarded: NOK 216.8 mill.

Project Period: 2015-2027

Location: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Thermohydraulic investigation on the constructal design of micro/nano heat transfer enhancement for high-efficient thermal energy systems

Dette prosjektet tar sikte på å lage et syntetisk design av kjølesystemer, hvor energiforbruket - som pumping av kjølevæske, og kjøleeffektivitet - tas med i den totale beregningen. "The constructal law", som sier "For a finite-size system to persist in time (to live), it must evolve in such a wa...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestfold

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC)

...

Awarded: NOK 280.8 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SCANDEM 2016 - Nordic Microscopy Conference

Vi søker om støtte til å arrangere SCANDEM 2016 på NTNU i Trondheim i juni 2016. Denne konferansen er en konferanse for SCANDEM, den nordiske mikroskopiforeningen. Konferansen arrangeres årlig, og dette er den 67. i rekken. Den samler vitenskapsfolk som er aktive innen mikroskopi til et 2-3 dager...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano-mikro kunnskapsplattform for pålitelige, langtidsstabile heterogent integrerte mikrokomponenter

I prosjektet NBRIX skal fire norske bedrifter, NTNU og SINTEF samarbeide om å utvikle teknologi for å produsere nye og bedre mikrosystem-komponenter. Målet er komponenter som kan kombinere tradisjonell silisiumteknologi med nye materialer eller nanostrukturer, samtidig som de har høyere pålitelig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Superconducting Spintronics Workshop 2015

The primary objective is to host an international workshop with world leaders in the field of superconducting spintronics. The workshop will take place in Trondheim, in April or May 2015. As a direct outcome of the workshop, we will: - Promote network building between junior and senior scientist...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Metal hydrides for Li-ion battery anodes

Prosjektet LiMBAT har undersøkt hvordan metallhydrider kan brukes som negativ elektrode (anode) og faststoff-elektrolytt i Li-ion-batterier. I motsetning til dagens grafittelektroder, gjennomgår anoder basert på metallhydrider store kjemiske forandringer når batteriet brukes. Fordelen er en mye h...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Preparation Technology and Application of Ultra Low ID Polymer Monolithic Columns

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geilo School 2015

The main theme of the "Geilo School" will be "Soft matter and complex fluids: Patchy- to active matter" with subthemes: A. Complex fluids, microfluidics and interfaces B. Non-Gaussian fluctuations in small systems C. Patchy matter in soft matter systems D. Active matter, biologically inspired ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Travel support for activities at MatNat faculty at UiB within synchrotron- and neutron research

Internasjonalt finansierte storskala infrastruktur som synkrotron- eller nøytronlyskilder gir forskere innen materialvitenskap mulighet til å utføre eksperimenter av høy kvalitet som de ikke kan gjøre i laboratorier på hjemmeinstitusjoner. Slike anlegg spiller derfor en viktig rolle i å øke vår ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland