0 projects

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: The sensitivity of different winter survival strategies in juvenile salmon to natural and anthropogenic variation in climate condition

Juvenile salmon winter survival is critically dependent on a combination of catabolism of stored fats and protein and intake of energy through food consumption. We propose a study aimed at providing the necessary knowledge base to predict the effect of na tural- or anthropogenic changes in climat...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Hybridisation between Atlantic salmon and brown trout in Gyrodactylus-infected rivers: consequences for population viability

Extremely high proportions of hybrids between Atlantic salmon and brown trout have recently been detected in rivers Vefsna and Driva. Both rivers have been infected by the parasite Gyrodactylus salaris since the 1970s, causing a dramatic decline in juveni le salmon densities. Reasons for the rema...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Mapping short and long term migration pattern of North Norwegian Atlantic salmon at sea

The marine phase is assumed to have the major influence on variations in population abundances of Atlantic salmon. However, compared to the freshwater phase, knowledge of marine life-history is scare and completely lacking for most populations. In recent years, important information regarding mar...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Individual assignment of Atlantic salmon caught in the ocean region

The project aims to investigate the genetic structure of Norwegian salmon populations. The results from project will, together with results from similar ongoing projects in other European projects, be used to build a common range wide database of salmon p opulations that can be used for assigning...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: NoWPAS-Nordisk nettverk for doktorkandidater på Anadrom laksefisk

Formålet med et slikt nettverk som NoWPaS er todelt. 1) Vi ønsker å arrangere en selvstendig workshop hvor nordiske doktorgradstudenter kan samles, utveksle ideer, knytte kontakter og diskutere sine respektive arbeider i et tverrfaglig forum. 2) Videre vi l et slikt forum danne grunnlaget for eta...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Linking spatial breeding behaviour and population productivity in Atlantic salmon

Traditional coarse-scale analyses of population dynamics assume that individuals in a cohort experience identical densities. Yet, juvenile density is commonly influenced by the mother's decision on the spatial location of reproduction. Thus, behavioural d ecisions taken during reproduction may in...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Population dynamics and parasitic constraints upon host behaviour of Gyrodacylus salaris in a recently infected Atlantic salmon popu.

The monogean <i>Gyrodactylus salaris</i> is a main threat to wild Atlantic salmon in Norway. The parasite constantly expands, and the strategy to exterminate the parasite with rotenone has failed in several cases. There is a need for more knowledge of the potential mechanisms for further spreadi...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Ukjent Fylke

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

VANN: Modelling of stock-recruitment relationships in Atlantic Salmon

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Density dependence in Atlantic salmon - causes and consequences

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

VANN: Effects of environmental variation on the importance of carotenoids for offspring production in Atlantic salmon

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Use of male salmon parr as broodstock to study their significance for production and population structure

Maturation in male parr is a common life history in Atlantic salmon, of importance for the population structure. The project performs a model study, in which both mature males and large adult males of Atlantic salmon are used to fertilize eggs in successi ve year classes from 2001 to 2005. The o...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Distribution and ecology of post-smolt and salmon at sea

Kunnskap om laksens marine livsfase og hvordan denne påvirkes av miljøforholdene i havet har fått en økende oppmerksomhet blant forskere og forvaltere som en av de viktigste bestandsregulerende faktorene, men kunnskapen både om den geografiske fordelingen og den generell økologien til postsmolt ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Temporal variation in abundance of the northern most populations of Atlantic salmon with emphasis on the River Tana

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

The importance of early marine feeding on the growth and survival of Atlantic salmon post-smolt in Norwegian fjords

Variasjonen i overlevelse hos atlantisk laks kan skyldes forskjeller i næringsopptak og påfølgende vekst i den tidlige marine fase. Resultater fra et forprosjekt indikerer et forlenget fjordopphold og et omfattende næringsopptak på energirike byttedyr i n ordlige fjordsystemer, mens resultater fr...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Links between mesohabitat classes, food consumption, growth and production of juvenile Atlantic salmon

Ved å etablere sammenhenger mellom viktige habitatklasser i elver (som grunne og dype stryk, stryk med lav eller høg vannhastighet, og kulp) og fiskens prestasjoner og suksess, vil en i prosjektet prøve å forstå betydningen av forskjeller i elvenes utform ing og habitat for forskjeller i smoltpro...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

FHF - Sea Lice as a population regulating factor in Norwegian salmon: status, effects of measures taken and future management

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of temporal environmental variation, spatial distribution and phenotypic variartion on Atlantic salmon productivity and stability

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage