0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Metallforming

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Alulean

Prosjektets overordnede ide er å utvikle ny støpeteknologi for hybrid støping av aluminiumskomponenter tilpasset bruk i krevende miljø innen transportsektoren. Samtidig skal det, med fokus på støpeverktøy og støpeprosess, utvikles en lean prosessteknologi for fremstilling av prototyper basert på ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Energy and cost effective casting of ferroalloys

The large potential for reducing specific energy consumption by reducing the amount of alloy lost as metal fines during casting and crushing of ferroalloys, was the underlying idea that provided the motivation for the eCAST project. The project was focused on understanding the governing mechanism...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated Multifunctional Coatings for Automotive Parts

...

Awarded: NOK 58,999

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slankere støpte komponenter til fremtidens vindmøller

Vindenergi er en av de hurtigst voksende energisektorer i verden og en av de viktigste utfordringene for vindmølleprodusenter er å utvikle større og mer effektive vindmøller. Støpegods brukes i dag til sentrale deler av en vindmøllekonstruksjon, f.eks det enorme navet som typisk kan veie 25 tonn...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated Multifunctional Coatings for Automotive Parts

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage