1,027 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kvalitativt tilbud til pasienter på flyttefot og fagnettverk innen demensomsorgen

Prosjektet vil utarbeide rutiner for pasientoppfølging ved ut- og innskriving til spesialisthelsetjenesten og ved overføring til differensiert omsorgsnivå innen samme institusjon. Individuelle planer og standardmeldinger for inn- og utskrivning utvikles for kvalitetssikring av tjenestetilbudet...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestfold