0 projects

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Cancer-targeted T cell Receptors - the next generation immunotherapeutic drugs

The aim is to generate recombinant T cell receptors (TcRs) that recognize cancer cells. DNA encoding the receptors forms basis for novel drugs for immunotherapy of cancer. Two strategies are followed to select T cells with the desired receptors: 1) T cell s that recognize common cancer proteins, ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Pathogenesis of complex genetic diseases, using pre-eclampsia as a model

Pre-eclampsia (PE) is the most common pregnancy-associated complication in the Western world. The syndrome is a major contributor to maternal and fetal illness/death. No therapeutic treatment exists. The mechanisms involved in development of PE remain to be elucidated. Observations suggest immu...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A NATIONAL SERVICE PLATFORM FOR GLOBAL ANALYSIS OF GENOME STRUCTURE AND FUNCTION: THE NORWEGIAN MICROARRAY CONSORTIUM

The FUGE Microarray Platform is run by the Norwegian Microarray Consortium (NMC), based on a formal institutional collaboration between RR/UiO, NTNU, and UiB. We offer in-house production of standard and custom arrays, expression and genomic profiling ser vices (RNA or DNA in-DATA out) with diffe...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Development of assays for diagnostics of viral diseases in farmed salmon: New tools for disease control based on host-pathogen interaction

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBHELS-Global helse

Phase III double blind placebo-controlled trial of infant periexposure prophylaxis with 3TC to prevent HIV-1 transmission by breastfeeding

Postnatal transmission of HIV-1 through breast milk remains an unsolved problem in many resource-poor settings. In Sub-Saharan Africa, especially in the rural areas, replacement feeding has proven a problematic alternative because of social, cultural, eco nomic and hygienic constraints. Moreover,...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Norwegian Molecular Imaging Consortium - Subnode: Subcellular interactions and imaging - NTNU

Knowledge about protein-protein interactions as well as interactions between other molecules is of critical importance for functional genomics. By providing the state-of-the-art technologies to study inter-and intramolecular interactions, the national res earch community will be able to move func...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Aleström Zebrafish Lab - activities beyond the research projects 2007-2011

The major focus of the AZLab services are two-fold: 1) Being a regional center, in an national and international network of transgenic zebrafish laboratories, with capacity to offer access to the zebrafish model for academic and commercial partners. 2) Es tablish a unique training program in zebr...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Psychological Effects of Wood Used in the Indoor Settings

In the present project, possible psychological benefits of wood used in indoor environments will be investigated. Benefits of interest include stress level, psychological well-being, and pain management. Wood used in the indoor environment includes floori ng, interior cladding and furniture made ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Fire Resistance of Innovative Timber Structures

The project will consist of the following work-packages (WP): WP1 Design concepts for load-bearing timber structures under fire conditions WP2 Innovative solid wood panel and light weight timber structures WP 3 Connections and joints WP 4 Novel components and structural materials WP 5...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bioavailability and biological effects of chemicals - Novel tools in risk assessment of mixtures in agricultural and contaminated soils

Prosjektet har siste år jobbet på flere fronter: Transkriptom-analyser for meitemark eksponert for ulik miljøgifter og blandinger, med sikte på å beskrive giftighetsmekanismer. Bioinformatikk-arbeidet er ennå ikke ferdigstilt og utarbeides som del av sama rbeidet med Universitetet i Cardiff. Pa...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av multivariate statistisk/genetiske metoder og modeller for økt avlsframgang på husdyr og fisk

For å møte markedets krav til avslmaterialet både på husdyr og fisk må stadig nye egenskaper av økonomisk betydning inkluderes i avlsmålene. Etter hvert som avslarbeidet har utviklet seg teknologisk har det blitt meget effektivt. Stor framgang for enkelte genskaper kan, på grunn av ugunstige gene...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Modern tools for the study of host-agent interactions of emerging fish diseases

The sustained success of aquaculture is largely dependent on the ability to counter emerging diseases. Human pathogens may possibly also find their niche in new production forms, and give rise to potential seafood safety problems. The research programme i s aiming at the implementation of modern ...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Akershus

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Fish welfare and performance in recirculating aquaculture systems

Recirculating aquaculture systems (RAS), in which fish tank water is recycled with the aid of biological filters, is little used in Norway. RAS may offer advantages over traditional flow-through (FT) systems, regarding sustainability and fish welfare, but these aspects have been little studied f...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Tho, Ingunn DAADppp 2008-09 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2008-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Reuter, Nathalie Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 44,589

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fossum, Jon Otto Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend:Frikjøp av dr Andreas Barratt-Due for arbeid i prosjektet Prevention and Treatment of Sepsis

...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Rekruttering til realfag via interaktiv robotikk

Konseptet er å bruke en nyutviklet 7-aksers industrirobot (slangerobot) på en slik måte at den får kroppslig/sosial interaksjon med barn/ungdom. Denne roboten er 1.6meter høy og vil bli modifisert med spesielle sensorer slik som trykk/ berøringssensorer o g kamera. Denne tar vi med på messer/show...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL)

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kvalitetsforynging av furu i vinterbeiteområder for elg.

Fase 1 (som denne søknaden gjelder) skal avklare de biologiske muligheter for å få elgen til å beite på tilrettelagt furubar som alternativ til og erstatning for furuforyngelse. Videreføring i Fase 2 vil inkludere beregninger av kostnader, gevinster og r eduksjon i beitegrad i h.kl 2 slik at pro...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Økt avvirkning i marginale skogområder med dårlig bæreevne

Landbruks- og matdepartementet la frem en nasjonal strategi for økt avvirkning til Stortingen i 2006. I denne utredningen ble det dokumentert at den årlige avvirkningen i Norge kan økes til 15 mill m3 de neste 10 til 15 årene. Mye av den hogstmodne skogen står i vanskelige tilgjengelige skogområ...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Weman, Helge Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Sorokina, Irina Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 89,262

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

EU-R&D Life Science Support Office (188148)

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

European Business Conference on Inclusive Design 2008 - støtte til temaseminar "Connecting"

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32876 Integrated Operations System

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32889 eProkur - en webtjeneste rundt anskaffelser - forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Agder

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33050 Romaggregat for brakkerigger

...

Awarded: NOK 58,600

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Tipping Point Norway/The Art of Adaptation 23.- 24. juni 2008

Hovedmotivasjonen for "Tipping Point Norway" er delvis et ønske om å skape et sterkere engasjement fra kunstverdenen i klimadebatten, samt å imøtekomme behovet fra klimaekspertene om nødvendigheten av å finne et nytt pubikum som er mer effektiv i sin resp ons og uttrykk enn samfunnskritikere, akt...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33128 Utvikling av metodikk for Turn-arounds for bedrifter nær illikviditet / insolvens.

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland