0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Statoilavtalen

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av styringskomitéen. Statoil bevilger til UiT inntil kr 4 MNOK pr. år i fem (5) år fra 2014-2018. I 2018 har fakultetet mottatt kr 4 MNOK, hvorav 3 MNOK av disse er berettiget for gaveforsterkning.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

We aim to develop predictive models for personalized prevention and identify novel drug targets for tailored treatment by discovering new clinical risk factors, biomarkers and mechanisms in the pathogenesis of VTE. TREC is organized as a fully integrated center in translational medicine with mult...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to prosjekter, som omhandler følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi aggressiviteten til den enkelte svulst. For å sikre den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i k...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa