0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

SKATT-Skatteøkonomi

Behavioral responses to taxes

Dette prosjektet bidrar med ny innsikt til de internasjonale og nasjonale debattene om hvordan skatt og støtteordninger påverkar aktørenes atferd, både når det gjeld lovlig og ulovlig skattetilpasning, også i relasjon til ulikhet. Norge et av få land med formuesskatt, og formuesskatt er nå i ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

How to tax capital in a globalized world? Lessons from population-wide administrative data

Vi bruker nye makrodata og bereknar kor stor finansformue verdas hushald har i skatteparadis, både totalt og per land. Private finansformuer tilsvarande 10% av verdas BNP er haldne i skatteparadis, men dette gjennomsnittet dekker over store forskjellar mellom land - frå eit par prosent av BNP i S...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences

CauseHealth-nettverket består av filosofer, medisinske forskere og klinikere. Formålet med prosjektet er å diskutere noen grunnleggende problemstillinger i medisin og helsefagene, hovedsakelig knyttet til hvordan man skal forstå kausalitet når man står ovenfor en klinisk virkelighet preget av kom...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

SKATT-Skatteøkonomi

Interactions Between Closely-Held Firms and Their Owners -Evidence from administrative data and a randomized field experiment

Forsking på korleis skattepolitikk påverkar selskap er stort sett gjort på store, børsnoterte selskap, der det er eit skilje mellom eigarar og leiarar. Dette trass i at majoriteten av selskap er små og mellomstore. Målet for dette prosjektet er å sjå på selskap og eigarar i samanheng og under...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSDIET: Implementing sustainable diets in Europe

SUSDIET-prosjektet var et 3-årig (2014-2017) forskningsprosjekt finansiert av ERA-Net SUSFOOD-konsortiet. SUSDIET-konsortiet besto av 14 institusjoner fra 8 europeiske land. Tilnærmingen var multidisiplinær, med eksperter innen økonomi, ernæring, epidemiologi, forbrukervitenskap og miljøvitenskap...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus