0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Litteratur og digitalisering

Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Dette som er det sentrale spørsmålet i Litteratur og digitalisering. Litteraturen - i likhet med andre kulturelle uttrykksformer - befinner seg i en brytningstid: Nye skrive- og leseteknologier bidrar til å endre premissene for produksjon,...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo