0 projects

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Program (SUP) in Quantum Chemistry

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Complex systems and Soft Materials

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

New contexts for geometry and arithmetic

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Programme in Conservation Biology

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Solar and Heliospheric Plasmas (SHP)

Solar magnetism lies at the root of most solar and heliospheric physics. The sun's magnetic field is generated by enigmantic dynamo processes in the solar interior, is organized into highly complex patterns of solar activity observed in the solar photosp here, dominates the structure of the oute...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

National Centre for Biosystematics

The current knowledge of species diversity is far from sufficient to meet the society's urgent needs for proper management of biodiversity and for identifying organisms that can be utilized in biotechnology. NHM has the scientific competence and the large st collections in Norway, and will integr...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Physics of Geological Processes

The SUP is built on 5 years of sucessful crossdisciplinary research at the geology-physics interface. This project focuses on the dynamics of geological systems on scales ranging from nanometers to 1000 km. The reseach activities are organized into four groups: 1) Fundamental physics (our R&D gro...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Sedimentary Processes and Palaeoenvironment on Northern Continental Margins (SPONCOM)

The group in Marine Geology and Geophysics at the University of Tromsø are running a Strategic University Programme in marine geosciences entitled: "Sedimentary processes and paleoenvironment on northern continental margins". The overall goal of the programme is to assess the changes in the phys...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Norwegian palaeoenvironments and climates (NORPEC) as reconstructed from lake sediments

Universitetet i Bergen har lange faglige tradisjoner innen kvartær-geologiske, -botaniske, -zoologiske og statistiske undersøkelser av paleomiljøet basert på innsjøsedimenter. Det har blitt utviklet mange geologiske, botaniske og statistiske teknikker de siste 10 år, og det er derfor et utstrakt...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Applications of Molecular Techniques in Systematic Biology

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Vestland