41,709 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

-

Awarded: NOK 25.7 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Study of City Youth (ISCY): Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. ISCY - International Study of City Youth er et komparativt prosjekt i 11 byer verden over, gjennomført av et internasjonalt nettverk. Prosjektet er longitudinelt og følger i første omgang elever fra ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway's children in ECEC: A study of children's wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation

Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN) har hatt som mål å undersøke kvaliteten i norske barnehager og forholdet mellom struktur og organisering, pedagogiske prosesser, barnas trivsel og deres utvikling og læring. Prosjektet har hatt fokus på tre områder: i)innhente kunnskap om kvaliteten i nors...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Higher eduction learning outcomes: Learning outcomes transforming Higher Education?

HELO prosjektet studerer læringsutbytte i høyere utdanning. Utgangspunktet er at læringsutbytte kan brukes som et pedagogisk verktøy; ta utgangspunkt i fagenes særpreg; og fungere som et verktøy for ledelsen. Prosjektet bygger på intervjuer med studenter, lærere og ledelse i forskjellige fag og s...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Measuring competence development in vocational education and training (MECVET)

Bakgrunn. Kompetansebaserte læreplaner og opplæringsmodeller har endret fag og yrkesopplæringen på flere områder, i Norge som i andre land: Undervisning, læringsforløp og forskning rundt vurdering og læring. Blant viktige initiativ er utvikling av nye verktøy for internasjonale sammenlikninger a...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Horizontal governance and learning dynamics in higher education

Prosjektet har undersøkt endringsdynamikker i norsk høyere utdanning, med framveksten av det europeiske og norske kunnskapssamfunnet som bakteppe. Aspekter som har blitt studert er utvikling og koordinering av høyere utdanningspolitikk på ulike arenaer, hvordan endringer i kunnskapsfelt influerer...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Qualification and social inclusion in upper secondary VET - Longitudinal studies on gendered education and marginalized groups

Elever i siste halvdel av tenårene i Norge har rett til videregående opplæring, men frafallet underveis i skoleløpet er bekymringsverdig høyt, særlig på yrkesfaglige studieretninger. Tidligere forskning på årsaker til frafall deler gjerne årsakene inn i institusjonelle, faglige, sosiale og indivi...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning

Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning («Normprosjektet») samlar skriveforskarar frå fire norske universitet/høgskular. I tillegg samarbeider vi med skrive- og vurderingsforskarar frå New Zealand, USA, Sverige og Storbritannia. Målet med pr...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educational Trajectories: Choices, Constraints and Contexts

En rapport kartlegger status og endring i den horisontale segregeringen i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og diskuterer noen av de sentrale årsakene. En viktig grunn til den horisontale kjønnssegregeringen virker å være at arbeidsmarkedets struktur og sosiale normer gjør det mindre ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Two Ways to Increase Student Interest for Mathematics and Science in Education

Prosjektet undersøker muligheten for å øke interesse i matematikk på ungdomsskolen. Vi prøver ut tre intervensjoner som ser lovende ut til dette formålet: (1) Eksempelvalg er en metode utviklet på Universitetet i Bergen hvor elevene kan velge et eksempel å jobbe med. Hvert eksempel illustrerer ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early Childhood Education and Care: A Quantitative Research Program

Hvilke effekter har utvidet fødselspermisjon i Norge? Betalt fødselspermisjon koster Norge ca. 25 milliarder i året. Dette er en ordning som skal sikre barn (og familien) en god start i livet. Fødselspermisjon er viktig, men hvilke effekter har utvidelsen av ordningen hatt og begynner permisj...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The influence of child care and home environment on learning and social functioning in transition to school and early school age

Prosjektet «Betydningen av barnehage og hjemmemiljø for læring og sosial fungering ved overgang til skole og i tidlig skolealder» har blitt gjennomført ved Atferdssenteret, Unirand, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Høyskolen i Vestfold (HiVe). Prosjektet har vært en del av den pågående longi...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Legal Standards and Professional Judgment in School Leadership

Prosjektet har undersøkt hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i arbeidet med tilpasset opplæring, elevenes psykososiale miljø og spesialundervisning. Problemstillingen angår forholdet mellom utforming og bruk av rettsregler og rettslig skjønn og de profesjonell...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Portfolio practices in higher education in Norway following the Quality Reform; -diffusion characteristics and learning achievement

This application refers to topic B in the announcement from 'Utdanning 2020', Assessment methods, learning processes and learning achievement. Previous studies conducted in connection with the evaluation of the Quality Reform documented a proliferation o f portfolios in Norwegian higher educatio...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Teaching and learning in higher education. From policies to educational practises in the digital era.

This project examines the relationship between learning aims, subject content and digital teaching, working, and assessment methods in higher education. The project is divided into two sub-studies and these have in common that they both focus on pedagogic al and didactical aspects of digital lear...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Writing a Wikipedia article as course assignment

The basic idea of the proposed project consists in asking students to create quality-assured Wikipedia articles in Norwegian as part of their course assignments in higher education. The quality will be assessed and improved by the lecturers before the art icle is uploaded to Wikipedia. Writing qu...

Awarded: NOK 63,000

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Learning about Quality

The proposed pre-project takes as point of departure that learning outcomes can be defined and understood in different ways. It is argued that multiple perspectives on how learning outcomes are interpreted could be enriching for Norwegian higher education - especially with respect to the on-goin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Completing a higher education in Norway: What it takes for the individuals and the universities?

The pre-project aims to review recent research from Norway, the Nordic countries, Australia and the United States on higher education dropouts and incompletion. These countries have been chosen because they represent two types of social systems, i.e., soc ialist welfare states and capitalist neol...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utvikling av en utdanningsportal ved NSD - Samfinansiering med PRAKUT prosjektnr. 210009

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preparing for school in Norwegian daycare centers

Funn fra SKOLEKLAR (prosjekt nr. 203326 ) Til sammen har en rekke artikler, kapitler og masteroppgaver i forskningsprosjektet Skoleklar belyst barns utvikling i overgangen mellom barnehage og skole. Foreldrebakgrunn ser ut til å være knyttet både til barns ordforråd og matematikk ferdigheter i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal randomized-trials study of oral language development and intervention

En ny randomisert kontrollert studie er gjennomført blant barnehager i Asker og Bærum. Totalt har ca. 300 enspråklige barn, som skåret relativt svakt (<30. prosentil) på språktester, fordelt over ca. 150 barnehageavdelinger deltatt. Avdelingene ble tilfeldig fordelt i enten en intervensjonsgruppe...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Day-care effects on children's competence and adjustment: A longitudinal, multilevel and multi-informant community study

Opprinnelig ble 995 barn undersøkt når de gikk i barnehagen (4 år). Datainnsamling av tredje undersøkelsesrunde (5. klasse) var ferdig til sommeren 2015 og 95% av de som deltok i 3. klasse deltok. I 5. klasse deltok 702 familier, dvs. 70,6% av de opprinnelige deltagerne. Informasjonsinnhenting (s...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal

The prelimenary project aims at developing a complete research project integrating theme C (management, administration and organisation) in the call for proposals with issues from theme A and B (content and learning processes). The general idea is to look at the transformation processes of Norwe...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Balancing theoretical education and practical training - Recruitment and completion of VET and the transition to work

Vocational education and training (VET) in Norway balances between theoretical education on the one side and practical training on the other, in the belief that both elements are important for building competence. In addition, practical training is believ ed to be important for students' motivati...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Curriculum development in Norwegian Vocational Education, through new relations between work life and educational institutions

The theme of this pre-project is collaboration on curriculum development between VET institutions at high school level, work life, and vocational teacher education. The development of new and specific forms of collaboration between these parties is suppos ed to be necessary to obtain relevant sub...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

STAYER: developing models for future vocational teaching and learning practices

There is a growing recognition that there is a lack of up-close studies on teaching and learning in the field of vocational education and training. This is also true for research on vocational education/training and technology. The lack of detailed studie s is a major problem since trade branche...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-project: Vocational education and training - challenges in the northern context

The background for this pre-project is that the dropout rates in VET and in apprenticeship training are higher in the northernmost counties than in most other counties in Norway. The main question posed is therefore; Why do so many pupils in apprenticeshi p training in the north fail to complete ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-ALIVE: Pre-project for Assessment for learning in vocational education and training (ALIVE).

Pre-ALIVE is pre-project for a main project "Assessment for learning in vocational education and training" (ALIVE). In recent years different European research initiatives coordinated by German scholars, have been taken to develop models and tools for lar ge scale assessment for VET ("VET-PISA",...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Educational theory about society's educational system

The overarching goal of the project is to establish an international network and develop an application for an integrated project: Educational theory about society's educational system The topic for this preliminary project of the Educational theory abou t society's educational theory can be sum...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo