0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse 2014

NIK (Norsk informatikkonferanse) har vært arrangert årlig siden 1988. Det er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk. Konferansen tar opp både teoretiske og praktiske emner innen fagområdet. NO KOBIT (Norsk konferanse for organisasjone...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Østfold

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo 2014 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2014 er oppfølgeren til Spillexpo 2013, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2014 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Gam...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

3rd Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop

This third Innovation in Information Infrastructure workshop will directly address the second scientific priority area of VERDIKT: Communication technology and infrastructure. And theorizing information infrastructures will be relevant for addressing rese arch questions in all the three prioritiz...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

29 September 2014, Brussels. LEIT ICT 19 Delta på "Information Day on Technologies for Creative Industries, Social Media and Convergence"

Titles-On: En løsning som gir brukerne sømløse valg og betalingsordninger av flerspråklige undertekster for film, video-on-demand og web-TV med store internasjonale markedsmuligheter innenfor underholdning og utdannelse. Titles-On er en sky-basert databa se for undertekster som gir brukerne tilb...

Awarded: NOK 38,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musik...

Awarded: NOK 9,216

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PLAYUR - Exercises in Urban Play. Networking event to facilitate playful urban initiatives in Oslo employing social media and technologies.

A side effect of increased online socializing is a diminished sense for our physical surroundings, the place we take up and the relations we are part of in the physical world. To address this cultural challenge, in PLAYUR, sub-project of the VERDIKT-funde d research project YOUrban, we have looke...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The eleventh conference on logic and the foundations of game and decision theory (LOFT 2014)

Hvordan passer konferansen med VERDIKTs tema og fagsøyler?: VERDIKT er en tverrfaglig konferanse der computer science spiller en hovedrolle. Konferansen fokuserer på formell logikk og interaktiv beslutningstaging, som brukes innen flere IT-felt som spillt eori, kunstig intelligens, multiagentsyst...

Awarded: NOK 40,120

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Opening Conference for the Centre for Cyber- and Information Security (CCIS).

Key actors in Norway are now collaborating to improve the country's capacity for research and delivery of higher education in the area of cyber security and information security. This year they will establish the national Center for Cyber- and Information Security (CCIS), officially opening on A...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eHelseUKA 2014

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 2-4. juni Sentralt i ukas arrangement er 3 dagsseminarer innen ulike tema (Integratede care, velferdsteknologi og "omsorg på avstand").

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2014

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for all e, legger opp til. Fokus er på løsninger ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Support for Successful IFIP Networking 2014 Conference in Norway

IFIP Networking Conference is a flagship event of the International Federation for Information Processing (IFIP), which is a "leading multinational, apolitical organization in Information & Communications Technologies and Sciences". In 2014, the event has been successfully brought to Norway and ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordic Startup Awards - En samlende faglig arena for norske teknologigründere

Nordic Startup Awards er en årlig konferanse dedikert til å anerkjenne nordiske teknologigründere og deres respektive bedrifter. Konferansen søker å samle det norske fagmiljøet innenfor teknologi, og lage en en arena for kunnskapsutveksling, networking og kompetanseheving på tvers av disipliner ...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2014

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvarssektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter. I tråd med regjeringens satsing på digitalisering av industrien norsk er ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities

OLKC er en konferanse som har deltagere et sted mellom 120-140 deltagere fra over 30 land. Konferansen er en møteplass for veletablerte forskere internasjonalt og nasjonalt så vel som stipendiater som i mindre grad er kjent med forskning på innovasjon, læ ring og endring. Handelshøyskolen BI og...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Videreføring av stipendiater fra prosjekt 210716 Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse 2013

NIK (Norsk informatikkonferanse) har vært arrangert årlig siden 1988. Det er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk. Konferansen tar opp både teoretiske og praktiske emner innen fagområdet NOB IT (Norsk konferanse for organisasjoners ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2013 er oppfølgeren til Spillexpo 2012, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2013 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Gam...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IMTE: Immersive Media Technology Experiences: Horizon2020

Aktivitetene vil være: Nettverksbygging: Deltagelse på ICT2013 Konsortiedannelse: med hensikt å danne konsortier og følge opp konkrete resultater fra F2F Brokerage deltagelse fra ICT2013 face2face meetings within the ICT 2013 event? Andre relaterte akti viteter : formelle møter med Project Offi...

Awarded: NOK 11,436

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF-AT-NET!WORKS

The European Technology Platform Net!Works and ISI have launched a common platform 29/10/2013. This new ETP will be the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. A new name is still under discussion. Therefore, the name Ne t!Works is used for now until the new nam...

Awarded: NOK 40,565

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Partner Searches at ICT 2013 event in Vilinius, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration projects in Horizon 2020

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environemt ( quantified self ) . This means that subjective feelings of h ealth and wellness functionality can be t...

Awarded: NOK 14,415

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Clean Sky 2 Posisjonering

Jotne main objective for attending Clean Sky 2 activities will be in the area of simulation and testing,and to increase awareness of our new technology ?Open Simulation and Test Data Management?. This new software will allow the aerospace industry to much better manage their simulation data and ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Helseinformatikkuka i Trondheim (HelsIT) 2013

HelsIT skal være en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer om bruk av IKT-systemer i helsesektoren på en måte som tjener overordnede samfunnsmål. NTNU har det formelle ansvar og samarbeider med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett om å tilretteleg ge rammene. Konferansen er organisert med...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

In-Situ Adaptive Filtering of 3D Ultrasound Datasets

Ultrasound is a popular clinical imaging modality because of its favorable cost, availability, patient-friendliness and speedy acquisitions. On the other hand, ultrasound data are reported to be difficult to understand and challenging to visualize due to its natural characteristics. These charac...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2013

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Awarded: NOK 31,329

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MAPPA. Mapping through participation

The main idea of MAPPA is to take an existing research prototype, developed for collective cultural mapping of urban spaces, into a fully fledged tool and to investigate its wider application for locative and participatory media. This involves exploration of potential values for organisations, c...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Frequently Asked Questions across eGovernment

Citizens are increasingly relying on eGovernment services to deal with the duties towards government and to use the government services, such as paying taxes, or applying for kindergarten.Many of these services are evolving and need explanations to be use d correctly.Accordingly there are a numbe...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

iObserve. A Multipurpose Platform for Visitor Studies and Audience Research

The overarching idea in iObserve is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. iObserve is a unique and innovative tablet-based a...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mini-konferanse og workshop innen temaet data mining og analyse

Teknova ønsker å arrangere en workshop med forelesningsserier og internasjonal deltakelse i Grimstad innen temaet data mining og intelligent data analyse. Fokusert vil i workshopen være på anvendelser av disse metodene i industri og samfunn. Kort om data mining og intelligent analyse av data: I...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus