0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på pasientmedvirkning og innovasjon http://www.cvent.com/events/klinikt-2013/event-summary-2fd4

Konferansen har som målsetting å sette fokus på utvikling av teknologi innen helseområdet. Ved å hente inn sentrale aktører innen Helse Norge og fra leverandørindustrien ønsker en å få fokus på utvikling av løsninger innen nyere områder. Det er spesiel t fokus på hva som skjer i forhold til de...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland