0 projects

ENERGIX-Stort program energi

SCADA and digital tools for cost-effective O&M of C&I-scale PV power plants and battery systems (PVCIOM)

I prosjektet PVCIOM utvikler Skyfri systemer for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og kontroll av solcelleanlegg og batterisystemer i næringsbygg. Kommersielle løsninger finnes i dag for storskala solkraftverk. Dette er store investeringer med stor omsetning som samtidig er hovednæringen til ei...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Providing REliability and DegradatIon sCience for the TW-scale PV industry

Utviklingen i solkraftindustrien er rett og slett imponerende. I dag leverer solkraftverk pålitelig kraft over flere tiår i utfordrende utemiljøer. Solcelleindustrien har samtidig demonstrert en bemerkelsesverdig evne til å reducere kostnader, noe som gjør solkraft til det billigste alternativet ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Akershus

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybride sol- og vannkraftverk

Dette forprosjektet vil skaffe til veie et godt grunnlag for et større hovedprosjekt knyttet til utvikling og validering av teknologi til bruk i hybride sol- og vannkraftverk i stor skala. Ny teknologi for flytende solkraftverk vil vies spesiell interesse. Forprosjektet samler svært sterke, norsk...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Hvor nyttig er norsk solcelleindustri? Et studie av økonomisk og miljømessige konsekvenser av norsk produksjon og bruk av solceller.

I dette prosjektet skal beslektede innovasjoner innenor tre deler av verdikjeden for produksjon av solcelleanlegg vurderes etter økonomisk og miljømessig nytteverdi. Både historiske og anslåtte fremtidige bidrag skal vurderes. De tre delene er: - silisiumproduksjon (feedstock) - silisiumkrystall...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Hybrid materials for Si surface passivation and battery applications

Det overordnede målet til prosjektet HyMatSiRen har vært å utvikle nye, polymerbaserte hybridmaterialer med uorganiske nanomaterialer. Materialene er utviklet for å lage bedre og billigere batterier og solceller I fremtiden. I prosjektet har vi 1: Funksjonalisert det valgte polymermaterialet ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH) samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe som forventes å fortset...

Awarded: NOK 120.4 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES FME Solar

Solcelleteknologi er i høyeste grad relevant for denne FME-utlysningen. Det tenkte senteret vil arbeide med fornybar kraftproduksjon, og både se på muligheter for økt verdiskaping i Norge i leverandørindustrien, i tillegg til bruk av solcelleanlegg her hjemme. I tillegg til å passe til utlysninge...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Optical band gap engineering in O-containing yttrium hydride

Prosjektet har gått ut på å forstå og deretter kontrollere de optiske egenskapene til et nytt fotokromt materiale, oksygendopet yttriumhydrid. Forskere ved IFE viste tidligere at dette materialet fremviser en sterk fotokromisme ved romtemperatur. Sagt med andre ord endrer materialet sin gjennomsi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

Solar United FME forskningsinfrastruktur 2011

Det ble søkt om 8.0 MNOK og gitt et tilsagn på 6.5 MNOK. Av denne grunn blir det ikke nok midler til å kjøpe inn enheten med lavest prioritet, en XRD-enhet for avbildning, innenfor dette prosjektet. Vi ønsker i stedet å benytte de resterende midlene i til sagnet (0.25 MNOK) til å finansiere slutt...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CEER Solar. FME forskningsinfrastruktur.

The present project represents a significant upgrade of the solar cell research infrastructure at CEER laboratories at IFE, NTNU, SINTEF and UiO. Equipment for processing and characterizing a next generation of solar cells is purchased. Concretely, a phot oluminescence excitation spectroscopy uni...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Akershus

INDNOR-India-programmet

Indo-Norwegian Workshop on Solar Cell Techonology 3. February 2009, Delhi, India

...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm bl...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Akershus

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

SolarCell-The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Akershus