0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Monitoring of pipelines and process equipment using ultrasonics

Sensorlink in Cooperation with Statoil have developed a system for multichannel ultrasonic monitoring (Ultramonit). A prototype of this system has been installed and is in operation at the Kårstø gas terminal. The objective with this pre-project is to est ablish a user led innovation project (BIP...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage