0 projects

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulært innovasjonssamarbeid i handelsnæringen

Norge er i forbrukstoppen i Europa og samtidig åpne for å redusere forbruket for å bedre klima. SINTEF peker på at det finnes et stort potensial for økonomien og klimaet i å profesjonalisere og styrke markedet for å leie over å eie som fortsatt er i startfasen, inkludert økosystemet rundt. Blant ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Movon-Den mobile varehandelsopplevelsen. Utnyttelse av mobilens unike egenskap: evnen til å sammenkoble den fysiske og den digitale verden.

Prosjektet MOVON har hatt som mål å bidra til verdiskaping gjennom å utnytte mobilens unike egenskaper i varehandel; Mobilen knytter den fysiske og digitale verden sammen på en måte som ingen andre digitale enheter kan. Prosjektet har hatt to primære forskningstema: Tema 1: Kanalsamspill - mo...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo