0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications

Samfunnet vårt står ovenfor store utfordringer på klima og miljø, også innen maritim sektor. Norge har store ambisjoner og planer for å stimulere til grønn vekst i maritim industri. Det legges nå til rette for økt bruk av lav- og nullutslippsdrivstoff og til introduksjon av nye miljøvennlige lø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning - delstudie nullutslipp transport

FME MoZEES fokuserer på forskning som kan føre til utvikling av ny batteri- og hydrogenteknologi for nullutslipp i transport. I to av hovedsatsningsområdene er det et stort fokus på utvikling av nye batteri- og hydrogen materialer og komponenter. Industri- og næringspotensialet er spesielt stor...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede ...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjona...

Awarded: NOK 75,723

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Ledelse av IEA HIA Task 33 Local Hydrogen Supply for Energy Applications

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å lede og koordinere et internasjonalt nettverk med eksperter på hydrogen, for å evaluere ulike metoder og teknologier for lokal hydrogenproduksjon basert på reformering eller vannelektrolyse. I prosjektet har både eksisterende teknologier og systemer ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Ledelse av IEA HIA Task 33 Local Hydrogen Supply for Energy Applications

Det internasjonale energibyrået (IEA) etablerte i 1977 en såkalt Hydrogen Implementing Agreement (HIA) for å fremme FoU-samarbeid og informasjonsutveksling på hydrogen mellom IEA-medlemslandene. Norge har tidligere deltatt i flere IEA HIA tasks, blant ann et Task 23 Small Scale Reformers for OnSi...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 2 FCH JU Strategiarbeid og deltagelse i N.ERGHY

Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) er et program i EU for finansiering av forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi, både for miljøvennlig transport og energieffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon, og opp fyller derfor mål i SET-planen. N.ERGHY ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IPCC-SRREN Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation

The Intergovernmental Panel of Climate Change (IPPC) Working Group III: Mitigation of Climate Change has ordered an "IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN)". The SRREN aims at a comprehensive assessment of r enewable energy technologies and related ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Integrated Hydrogen Energy Systems

This project proposal aims at forming a long term collaboration between AIST, IFE, and industry partners. The formation process will include four meetings - two in Japan and two in Norway. The meetings will comprise project proposal development between re searchers from the two institutions and t...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEAs Hydrogen Coordination Group

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a Field-Ready Small-Scale Wind-Hydrogen Energy System

There is an increased interest from R&D communities, energy industry, technology developers, and public sector for decentralized renewable energy systems, including integrated wind/H2-systems. IFE has several years of experience with stand-alone power sys tems based on renewable energy and hydrog...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA H2 Annex 18 Integrated Systems: Evaluation of Hydrogen Demonstration Projects

Hydrogen energy systems have been proposed as a means to increase energy independence, improve domestic economies, and reduce greenhouse gas and other harmful emissions from stationary and mobile sources. Many hydrogen roadmaps are being developed around the world and high-level groups are being...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken