0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Viktigheten av å hensynta arealbruksendringer i utredningger av Norske samferdselsinvesteringer.

Store samferdselsinvesteringer knytter byer og områder nærmere hverandre gjennom redusert reisetid og avstand. Dette kan medføre at enkelte områder får større befolkningsvekst og næringslivsutvikling med prosjektet enn uten prosjektet. Et eksempel kan være at enkelte samferdselsprosjekter legger ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biometric Architecture: Can embodied experience of built environment be measured by its biomarkers to optimize human-centric architecture?

Vurderingsartikkelen vil være ferdig i slutten av desember og sendes til et relevant vitenskapelig tidsskrift for publisering i slutten av januar 2022. Det vil være grunnlaget for flere artikler, som senere vil bli presentert for publikum. Gjennom den første PhD-høringen er den vitenskapelige ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo